STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / 6. DZIEŃ NOWENNY PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ŚW. STANISŁAWA

6. dzień nowenny przed uroczystością św. Stanisława

- Jestem przekonany, że także dzisiaj dokonują się cuda za wstawiennictwem św. Stanisława. A może bardziej dokonują się one w sercach każdej i każdego z nas, wie to Bóg i święty patron - mówił ks. prof. Robert Tyrała w Katedrze Wawelskiej, w czasie Mszy św. w szóstym dniu nowenny przed uroczystością św. Stanisława.

6. dzień nowenny przed uroczystością św. Stanisława

Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. prałat Zdzisław Sochacki, homilię wygłosił ks. prof. Robert Tyrała.

Na początku homilii ks. prof. Robert Tyrała przypomniał słowa św. Pawła. Apostoł Narodów w Liście do Tymoteusza pisał, że należy wziąć udział w trudach i przeciwnościach dla głoszonej Ewangelii, jak żołnierz Chrystusa. –Ważne jest, abyśmy się przyznawali przed ludźmi do Chrystusa – powiedział ks. prof. Robert Tyrała. Przywołał postać św. Floriana, który przyczynił się do rozgłaszania prawdy o Jezusie w świecie.

Przypomniał, że w czasie, gdy pasterzem diecezji krakowskiej był kard. Karol Wojtyła, dokonała się ostateczna normalizacja, związana z Wydziałem Teologicznym i ustalono fundamenty dla jego przyszłości. Ks. Robert Tyrała wskazał na historię tych przemian. Uwieńczył je list kard. Franciszka Macharskiego, w którym prosił papieża o ustanowienie Akademii Teologicznej. Św. Jan Paweł II 8 grudnia 1981 r. ustanowił Papieską Akademię Teologiczną, złożoną z trzech wydziałów. Papież ustanowił każdego arcybiskupa krakowskiego wielkim kanclerzem, będącym łącznikiem między uczelnią, a Stolicą Apostolską. Właśnie wtedy rozpoczęło się dzieło, którego 40-lecie jest obchodzone w tym roku. Dewizą akademii stały się słowa: „Idźcie i nauczajcie”. – Uczenia katolicka służy wpierw rozwojowi wiary, ale także dla pomyślności ojczyzny i Kościoła – podkreślił ks. prof. Robert Tyrała. 13 sierpnia 1991 r. św. Jan Paweł II spotkał się z pracownikami naukowymi uczelni i zwrócił uwagę na ważność jej przesłania teologicznego i historyczne korzenie, na których należy budować przyszłość.

Ks. Robert Tyrała przypomniał historię procesu kanonizacyjnego św. Stanisława. Stolica apostolska mianowała komisję, której zadaniem była ocena wiarygodności cudów za wstawiennictwem biskupa ze Szczepanowa. Delegat papieski zanotował wiele uzdrowień, których doświadczały osoby wszystkich stanów. Już za życia biskupa znana była historia wskrzeszenia Piotra. Cuda dokonywały się przez całe wieki, w chwilach życia Kościoła zawsze wzywano wstawiennictwa św. Stanisława.  W 1963 r. papież ustanowił go patronem Polski i wprowadził jego uroczystość na 8 maja. – Jestem przekonany, że także dzisiaj przy tym ołtarzu ojczyzny dokonują się cuda za wstawiennictwem św. Stanisława. A może bardziej dokonują się one w sercach każdej i każdego z nas, wie to Bóg i święty patron – powiedział ks. prof. Robert Tyrała. Zauważył, że potrzebna jest odwaga w głoszeniu Ewangelii, by słowo Boże dotarł na krańce świata. – Naszą wiarą możemy czynić cuda, góry przenosić. Istotne jest jednak to, by przyznać się do Chrystusa. Św. Stanisławie na cały świat łaskami słynący, módl się za nami, amen – zakończył ks. prof. Robert Tyrała.

IMG_4334

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE