STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP JĘDRASZEWSKI DO KATECHETÓW: CZUWAJCIE I TRWAJCIE WE WSPÓLNOCIE Z CHRYSTUSEM!

Abp Jędraszewski do katechetów: Czuwajcie i trwajcie we wspólnocie z Chrystusem!

Abp Jędraszewski do katechetów: Czuwajcie i trwajcie we wspólnocie z Chrystusem!

W roku jubileuszu 40-lecia wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w Sanktuarium Jana Pawła II “Nie lękajcie się” w Krakowie, odbyło się Archidiecezjalne Spotkanie Katechetyczne. Jego centrum była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

Arcybiskup zwrócił uwagę, że z dzisiejszej Liturgii Słowa płyną dwa ważne przesłania. Pierwsze dotyczy relacji: nauczyciel – uczeń. Św. Paweł, w I Liście do Koryntian, daje wyraz swojej głębokiej troski o wiarę Koryntczyków.

– Wczujcie się w sytuację Pawła. Patrząc na jego postawę, zastanówcie się, jakimi jesteście wychowawcami i nauczycielami wiary dla swoich podopiecznych.

Metropolita krakowski podkreślił, że, za przykładem Apostoła Narodów, należy dziękować Bogu za swoich uczniów. Pytał katechetów, czy dzięki ich staraniom, powierzeni im uczniowie są nieustannie ubogacani i kierowani do Pana Boga.

– Jak wygląda Wasza praca katechetyczna? Ile w niej troski, żeby przekazać nienaruszoną prawdę, mając na uwadze to, że jej czystość wymaga tego, aby być obrońcą Bożego Słowa i stawać się tym samym znakiem sprzeciwu dla tego świata?

Zderzenie ze światem współczesnym, które żyje bieżącą chwilą, jest trudne i bolesne. Umocnieniem dla chrześcijan jest nadzieja, że Jezus Chrystus będzie ze swoimi uczniami do końca.

– Nasze wysiłki i nadzieja są budowane na tym głębokim przekonaniu, wynikającym z wiary. Jesteśmy powołani do wspólnoty z Synem Bożym Jezusem Chrystusem.

Drugie przesłanie zawarte jest w Ewangelii św. Mateusza. Chrystus mówi do apostołów: „Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie”. Metropolita zaznaczył, że chrześcijanin musi wypełniać swoje życie wiarą, nadzieją i miłością. Nie może lekceważyć obowiązków, do których został wezwany i do których, wobec Kościoła, się zobowiązał.

Za bardzo liczny udział katechetów duchownych i świeckich w archidiecezjalnym spotkaniu oraz przesłanie arcybiskupa Jędraszewskiego na nowy rok szkolny 2018/2019 podziękował dyrektor wydziału katechetycznego archidiecezji krakowskiej ks. dr Andrzej Kielian.

FOTORELACJA

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska

Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska

Msza św. w ramach Archidiecezjalnego spotkania katechetów | Abp Marek Jędraszewski | Sanktuarium JPII w Krakowie | 30.08.2018

ZOBACZ TAKŻE