STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI DO DYREKTORÓW SZKÓŁ KATOLICKICH: MIŁUJĄC BOGA OTWIERAMY SIĘ NA GŁĘBIĘ SWEGO CZŁOWIECZEŃSTWA

Abp Marek Jędraszewski do dyrektorów szkół katolickich: Miłując Boga otwieramy się na głębię swego człowieczeństwa

– Jeżeli będziesz miłował Boga, to otworzysz się na głębię swego człowieczeństwa. To Bóg otworzy w tobie tę głębie i z ciebie ją wydobędzie. Tym bogactwem, kochając drugiego człowieka, zwłaszcza młodego, będziesz się dzielił, by nikt z waszych uczniów i wychowanków nie mógł powiedzieć: „minęła nasza nadzieja”– mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. odprawionej na Jasnej Górze podczas Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Szkół Katolickich.

Abp Marek Jędraszewski do dyrektorów szkół katolickich: Miłując Boga otwieramy się na głębię swego człowieczeństwa

Na początku homilii arcybiskup nawiązał do słów proroka Ezechiela o narodzie, który dzięki Bogu odzyska swego ducha. Metropolita przypomniał motto konferencji, którym są słowa kard. Stefana Wyszyńskiego: „Wam, nauczyciele, powierzył Bóg dzieci swoje na ziemi. I te dzieci maja prawo mówić do was: nauczycielu dobry. Nauczanie to święte posłannictwo: (…) odpowiadacie za dusze, za losy społeczeństwa, odpowiadacie za losy narodu, za jego wolność. Tak bym pragnął, (…) byście uwierzyli, że w was samych jest ukryta jakaś przez Boga wszczepiona siła, która was przeznacza do tego właśnie trudnego powołania”. Arcybiskup wskazał na ich kontekst: Prymas Tysiąclecia należał do pokolenia, które przeżyło wiele klęsk. Nastał PRL i stalinizm, gdy usiłowano usuwać religię ze szkół i rozpoczęła się ateistyczna indoktrynacja. Kard. Stefan Wyszyński został aresztowany jesienią 1953 r. 26 października 1956 r. wysłannicy Gomułki prosili go o powrót do Warszawy. Prymas postawił jasne warunki: wymagał możliwości powrotów biskupów do diecezji, niezależności prasy katolickiej i nauczania religii w szkołach. 8 grudnia 1956 r. w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny wydano dekret rządu PRL o powrocie religii do szkół. Metropolita krakowski wspomniał własne doświadczenia związane z wypieraniem religii ze szkół. Przywołał nauczycieli ze swoich młodzieńczych lat, którzy czuli się odpowiedzialni za duszę i losy narodu oraz jego wolność. – Dziś ich wspominam, pamiętając ich imiona i nazwiska z wdzięczności, że także mnie uratowali – podkreślił.

Nawiązał do posynodalnej adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa św. Jana Pawła II. Papież w punkcie siódmym mówił, że współczesność to okres zagubienia. Ludzie sprawiają wrażenie, że są zdezorientowani, niepewni, pogrążeni w braku nadziei. Ojciec Święty wskazał na utratę pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego, za którym podąża agnostycyzm. -Nie dziwią zatem zbytnio próby nadania Europie oblicza wykluczającego dziedzictwo religijne, a w szczególności głęboką duszę chrześcijańską, przez stanowienie praw dla tworzących ją ludów, w oderwaniu od ich życiodajnego źródła, jakim jest chrześcijaństwo – pisał papież. Arcybiskup podkreślił, że słowa te są nadal aktualne i przejmujące w świetle ekologizmu, gender i LGBT. Europa pogrąża się w agnostycyzmie i obojętności religijnej. – Dzisiaj słyszymy wypowiedziane w tym miejscu 63 lata temu słowa kard. Wyszyńskiego. Odpowiadacie za dusze, za losy społeczeństwa. Odpowiadacie za losy narodu, za jego wolność – podkreślił metropolita.

Nawiązując do Ewangelii wskazał, że na przykazaniu miłości Boga i bliźniego opiera się porządek społeczny, narodowy, ład myślenia i działania. – Jeżeli będziesz miłował Boga to otworzysz się na głębię swego człowieczeństwa. To Bóg otworzy w tobie tę głębie i z ciebie ją wydobędzie. Tym bogactwem, kochając drugiego człowieka, zwłaszcza młodego, będziesz się dzielił. Właśnie po to, by nikt z waszych uczniów i wychowanków nie mógł powiedzieć: „minęła nasza nadzieja”. Nie! Nadzieja jest żywa, a my jesteśmy w Chrystusie – zakończył.

IMG_3318

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE