STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI PODCZAS 25-LECIA KONSEKRACJI KOŚCIOŁA W BYSTREJ PODHALAŃSKIEJ: NASZE SERCA TO ŚWIĄTYNIA BOGA

Abp Marek Jędraszewski podczas 25-lecia konsekracji kościoła w Bystrej Podhalańskiej: Nasze serca to świątynia Boga

- Nasze serca są świątynią Boga i każdy z nas musi być zatroskany, by te czyste i pełne radości serca przedstawić Bogu w chwili, gdy na wzór św. Marcina z wielką ufnością i wewnętrznym pokojem, będziemy przekraczali granice naszego świata, aby pójść do domu Ojca bogatego w miłosierdzie - mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas uroczystej Mszy św. z okazji 25-lecia konsekracji kościoła w Bystrej Podhalańskiej.
Metropolita krakowski przewodniczył Eucharystii w dniu odpustu parafialnego ku czci św. Marcina. Na początku Mszy św. proboszcz ks. Adam Byrski powiedział, że świątynia swój wygląd zawdzięcza zaangażowaniu parafian i poprosił, by arcybiskup pobłogosławił nowy wystrój kościoła.

W homilii arcybiskup nawiązał do czytania z Księgi Nehemiasza. Przypomniał wydarzenia związane z historią Izraela: zburzenie Jerozolimy i niewolę babilońską, które były karą za odwrócenie się od Boga. Gdy upadło królestwo babilońskie, król Persów pozwolił narodowi wybranemu powrócić do ojczyzny. Izraelici rozpoczęli odbudowę miasta od swych domostw, ale nie wznieśli na nowo świątyni. Ezdrasz wobec całego ludu czytał prawo mojżeszowe, doprowadzając zebranych do łez. Nehemiasz zwrócił się do Izraelitów mówiąc, że ten dzień powinien być radosny, ponieważ od niego rozpocznie się odbudowa świątyni.

– Od tamtych wydarzeń minęły wieki, lud izraelski czekał na spełnienie się zapowiedzi w postaci przyjścia Mesjasza, który miał odnowić relację ludzi z Bogiem i przywrócić pierwotną przyjaźń, zerwaną przez grzech Adama – powiedział metropolita. Zauważył, że na świat przybył Jezus Chrystus, który przemierzając palestyńską ziemię nauczał o Bogu. Zbawiciel powołał Kościół, wzniesiony na wierze ludzkich serc. Arcybiskup przywołał list św. Pawła do Koryntian, w którym apostoł pisał: „Jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą”. Przypomniał, że wszyscy ochrzczeni są duchową świątynią Boga. Wskazał na postać św. Marcina z Tours, który był wrażliwy na biedę bliźnich i troszczył się, by nieść przesłanie pokoju.

Arcybiskup wskazał, że Kościół wciąż troszczy się o świętość swych dzieci. To pragnienie życia łaską Bożą sprawiło, że mieszkańcy Bystrej Podhalańskiej wznieśli swą świątynię. – Jakże to cudowne dla mnie jako biskupa, że mogłem na początku tej Mszy św. usłyszeć to, co o was mówił wasz czcigodny ksiądz kanonik proboszcz: o waszej wierze, ofiarności, zatroskaniu o tę materialną świątynię. Wszystko po to, byście wy w swoich sercach byli Bożą świątynią i mogli miłować Boga całym swoim sercem, ze wszystkich swoich sił, całą swoją dusza i umysłem, a drugiego człowieka tak, jak św. Marcin z Tours – powiedział arcybiskup. Stwierdził, że poczucie jedności w Kościele, budowanym na wierze apostołów i świętych jest największą radością.

Wskazał, że ta Eucharystia to okazja, by podziękować Bogu za tych, którzy wznieśli tę świątynię i troszczą się o nią, a także za parafian, którzy gromadzą się w tym miejscu, by pomnażać swą wiarę. Powiedział, że jest to święty i radosny dzień, w którym należy uświadomić sobie swą odpowiedzialność za siebie i innych. – Nasze serca są świątynią Boga i każdy z nas musi być zatroskany, by te czyste i pełne radości serca przedstawić Bogu w chwili, gdy na wzór św. Marcina z wielką ufnością i wewnętrznym pokojem, będziemy przekraczali granice naszego świata, aby pójść do domu Ojca bogatego w miłosierdzie i czekającego z miłością na każdą i każdego z nas – zakończył.

Parafia pw. św. Marcina w Bystrej Podhalańskiej została erygowana dekretem kard. Franciszka Macharskiego 11 sierpnia 1982 r. Prace budowlane związane z powstaniem świątyni rozpoczęto 9 maja 1985 r. Aktu konsekracji kościoła dokonał kard. Franciszek Macharski 11 listopada 1994 r.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

FOTORELACJA

ZOBACZ TAKŻE