STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI PODCZAS BIERZMOWANIA W BABICACH: CHRZEŚCIJANIN TO CZŁOWIEK PRZEPEŁNIONY MOCĄ I MĄDROŚCIĄ

Abp Marek Jędraszewski podczas bierzmowania w Babicach: Chrześcijanin to człowiek przepełniony mocą i mądrością

- Chrześcijanin to człowiek mocy i mądrości. O taką waszą postawę, pełną wewnętrznej chrześcijańskiej dojrzałości modlimy się dziś wszyscy, prosząc Jezusa, który siedzi po prawicy Swego Ojca, aby zesłał na was Ducha Świętego - mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas bierzmowania w parafii pw. Wszystkich Świętych w Babicach.

Abp Marek Jędraszewski podczas bierzmowania w Babicach: Chrześcijanin to człowiek przepełniony mocą i mądrością

Na początku homilii arcybiskup przypomniał Ewangelię, w której Chrystus mówił o tym, że Żydzi wciąż żądali cudów i zapowiedział, że decydującym znakiem, który powinien wszystkich przekonać, będzie Jego zmartwychwstanie. Św. Paweł pisał, że apostołowie wciąż głosili Chrystusa ukrzyżowanego, który jest głupstwem dla Żydów i zgorszeniem dla pogan. Ci, który w Niego uwierzyli wiedzą, że Chrystus jest mocą i mądrością Bożą. Jezus nawet w czasie męki nie urągał swoim prześladowcom, modlił się za nich i dlatego zwyciężył ludzką złość i nienawiść, dając wszystkim którzy w Niego wierzą nadzieję, że doświadczą Jego mocy i mądrości.

Metropolita stwierdził, że dla każdego człowieka ważne jest, by być wolnym. Młodzi ludzie, którzy znajdują się na drodze do dorosłości, szczególnie ją doceniają. Św. Paweł mówił, że wolność nie polega jednak na tym, by iść za swoimi zachciankami czy kaprysami. Jest ona możliwością decydowania i podążaniem za głosem sumienia. Człowiek wolny odrzuca zło i wybiera dobro, mimo pokus i słabości. To będzie jego moc i mądrość. – Na tym polega prawdziwa chrześcijańska dojrzałość – podkreślił metropolita. Przyznał, że to nie jest łatwe, ale Chrystus wymagał, by wziąć swój krzyż na ramiona, mówił zawsze jednoznacznie, nie tworzył miraży i zachowywał realizm. – Jednocześnie chciał swoim wiernym uczniom pomagać, by doświadczali tego, co znaczy być pełnym mocy Ducha i przepełnionym Bożą mądrością. Dlatego od samego początku na swoich uczniów w sakramencie bierzmowania zsyła Ducha Świętego i Jego dary – powiedział arcybiskup. Stwierdził, że dary Ducha Świętego pozwalają człowiekowi zrozumieć, czym jest Boża moc, i w jaki sposób stawać się znakiem sprzeciwu wobec świata. Pozwala także odrzucić wszelkie pokusy świata. – Chrześcijanin to człowiek mocy i mądrości. O taką waszą postawę, pełną wewnętrznej chrześcijańskiej dojrzałości modlimy się dziś wszyscy, prosząc Jezusa, który siedzi po prawicy Swego Ojca, aby zesłał na was Ducha Świętego, byście przepełnieni Jego mocą mogli być dla świata znakiem tego, co prawdziwie dobre, jedynie mądre, co daje poczucie szczęścia i budzi nadzieję na życie wieczne – zakończył metropolita.

IMG_1652

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE