STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI PODCZAS NABOŻEŃSTWA CZERWCOWEGO NA JASZCZURÓWCE: SERCE JEZUSA JEST ŹRÓDŁEM WSZELKIEJ POCIECHY

Abp Marek Jędraszewski podczas nabożeństwa czerwcowego na Jaszczurówce: Serce Jezusa jest źródłem wszelkiej pociechy

Abp Marek Jędraszewski, w 25. rocznicę obecności Jana Pawła II na Jaszczurówce w Zakopanem, przewodniczył nabożeństwu ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w kaplicy Sióstr Urszulanek.

Abp Marek Jędraszewski podczas nabożeństwa czerwcowego na Jaszczurówce: Serce Jezusa jest źródłem wszelkiej pociechy

W rozważaniu podczas nabożeństwa abp Marek Jędraszewski zauważył, że litania do Najświętszego Serca Jezusowego powstała w końcu XIX w. Arcybiskup zwrócił uwagę na dwa pierwsze wezwania: „Serce Jezusa, Syna Ojca przedwiecznego” i „Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone”. Wskazują one na pochodzenie Jezusa – zrodzenie przez Ojca przed wiekami i poczęcie w łonie Maryi Boga-człowieka. – Cała ta litania jest związana z człowieczeństwem Chrystusa – mówił metropolita krakowski wskazując na tradycję Kościoła sięgającą Teresy Wielkiej, która czciła Chrystusa przede wszystkim w Jego człowieczeństwie. W tym kontekście arcybiskup przywołał słynną rzeźbę Lorenzo Berniniego – „Ekstaza św. Teresy”, która wyraża miłość Teresy odpowiadającej na miłość okazaną jej przez Chrystusa.

Arcybiskup zaznaczył, że litaninijne wezwania mówią o sercu rozumianym jako miłość, jako symbol najbardziej szlachetnych uczuć, które rodzą się w człowieku, które swój szczyt znalazły w sercu Pana Jezusa. – Szczyt miłości. Miłości zjednoczonej z Bogiem – mówił metropolita podkreślając, że najpiękniejsze uczucia miłości Jezusa były istotowo związane z Bogiem Ojcem. Modlący się litanią wyrażają nadzieję, że przynajmniej cząstka tej miłości Jezusa do Ojca udzieli się także człowiekowi. Wierzący są złączeni z Chrystusem dzięki sakramentowi chrztu, który ma swój początek w przebitym na krzyżu Jezusowym sercu, z którego wypłynęły krew i woda. – Razem z Nim, w chrzcie, umarliśmy dla grzechu i razem z Nim powstaliśmy do nowego życia. Dlatego to Serce jest „źródłem wszelkiej pociechy” – mówił abp Marek Jędraszewski wskazując na chrześcijańską nadzieję zmartwychwstania.

Metropolita zwrócił uwagę, że ponieważ miłość Jezusa jest tak wieloraka, wyraża się w wielu aspektach, to jest „rozkoszą wszystkich świętych”, co genialnie oddał Bernini rzeźbiąc ekstazę św. Teresy. Arcybiskup zakończył modlitwą, aby Jezus uczynił nasze serca, według serca Swego.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE