STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI PODCZAS XXIII DNIA JUDAIZMU W KOŚCIELE KATOLICKIM: ŁĄCZY NAS WIELKIE DZIEDZICTWO

Abp Marek Jędraszewski podczas XXIII Dnia Judaizmu w Kościele katolickim: Łączy nas wielkie dziedzictwo

- Tyle nas łączy: wielkie dziedzictwo. Tyle możemy odczytać, próbując zrozumieć święty czas wyznawców judaizmu – mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas nabożeństwa Słowa Bożego w kaplicy św. Jana Pawła II na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Abp Marek Jędraszewski podczas XXIII Dnia Judaizmu w Kościele katolickim: Łączy nas wielkie dziedzictwo

XXIII Dzień Judaizmu w Kościele katolickim nawiązywał do słów z Księgi Wyjścia: „Pamiętaj o dniu szabatu, aby należycie go świętować”. Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski przewodniczył nabożeństwu Słowa Bożego, w którym wziął udział przedstawiciel krakowskiej gminy żydowskiej.

Janusz Poniewierski w komentarzu podczas liturgii Słowa podkreślił, że Bóg pobłogosławił i oddzielił siódmy dzień tygodnia, aby ludzie przeznaczyli go na spotkania z Panem i modlitwę. Dzień szabatu to brama wiodąca do nieba i zapowiedź wieczności. – Szabat jest Bożym darem danym człowiekowi dla jego ocalenia. Dobrze pokazuje to historia narodu wybranego – powiedział. Niedziela jest dniem zmartwychwstania Chrystusa, Jan Paweł II mówił, że jest to pierwszy dzień istnienia świata oraz zapowiedź ponownego przyjścia Jezusa. Chrześcijanie uważają, że to czego Bóg dokonał w stworzeniu i uczynił dla swego ludu, wyprowadzając go z Egiptu dopełniło się w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Janusz Poniewierski powiedział, że to w Jezusie-Mesjaszu urzeczywistnia się duchowy sens szabatu i stwierdził, że każda niedziela jest „małą Wielkanocą”. – Dla Żydów dniem świętym jest sobota, dzień siódmy. Dla nas niedziela to nie tylko pierwszy dzień po szabacie, ale „dzień ósmy”, przekroczenie tygodnia, zapowiedź czasów ostatecznych. (…) Świętowanie niedzieli – dnia pierwszego i zarazem ósmego wprowadza chrześcijan na drogę ku życiu wiecznemu – wskazał.

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski przypomniał, że szabat jest to święty czas przeznaczony Bogu. – Człowiek, oddając się Bogu, poświęcając Mu swój czas, odkrywa jak bardzo jest przez Niego kochany i jak Bóg chce, by jego dzieło stwórcze przez człowieka było kontynuowane – powiedział.

Zauważył, że istnieje konieczność powrotu do korzeni, co pokazuje spotkanie Chrystusa z uczniami zdążającymi do Emaus. Oni wiedzieli co się stało z Chrystusem i usłyszeli wiadomość, że grób jest pusty. Ten fakt im jednak nie wystarczał, potrzebowali by Jezus im to wyjaśnił. – Zrozumieć wielkie dzieło mesjańskie Jezusa Chrystusa to zakorzenić się w Starym Testamencie, w tym co stanowi wielkie dziedzictwo także chrześcijan, nie tylko Żydów – powiedział metropolita. Stwierdził, że historia uczniów zdążających do Emaus mieści w sobie strukturę świętowania, zawartą w Eucharystii. Arcybiskup podkreślił, że chrześcijańska niedziela nie jest tylko uwielbianiem Boga za dzieło stworzenia i wysławianiem Chrystusa, który zmartwychwstał, ale także radością ze zstąpienia Ducha Świętego, który umocnił zebranych w wieczerniku apostołów. – Tyle nas łączy: wielkie dziedzictwo. Tyle możemy odczytać, próbując zrozumieć święty czas wyznawców judaizmu, jednocześnie widzimy nowość naszego czasu świętego – zauważył. Stwierdził, że wypełnieniem słów Ojca Świętego Franciszka jest odnowienie relacji z Bogiem, drugim człowiekiem i światem stworzonym.

Na zakończenie nabożeństwa ks. Łukasz Kamykowski podziękował arcybiskupowi za wygłoszone słowo, przedstawicielowi gminy żydowskiej, który wziął udział w modlitwie oraz wszystkim obecnym. – Cieszę się, że czynimy kolejny krok, by budować dobre relacje, uczyć się od siebie i głębiej wnikać w Boże zamiary wobec świata – powiedział.

IMG_0009

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE