STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ABP MAREK JĘDRASZEWSKI W NIEDZICY: KOŚCIÓŁ I TA SAMA WIARA WSPÓLNYM DOMEM DLA WSZYSTKICH 

Abp Marek Jędraszewski w Niedzicy: Kościół i ta sama wiara wspólnym domem dla wszystkich 

– Jako ludzie wyrastający z różnych tradycji tworzycie szczególną jedność. Dla was wszystkich wspólnym domem jest Kościół i ta sama wiara – mówił abp Marek Jędraszewski w czasie sumy odpustowej w parafii św. Bartłomieja w Niedzicy.

Abp Marek Jędraszewski w Niedzicy: Kościół i ta sama wiara wspólnym domem dla wszystkich 

Na początku homilii abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę, że wszyscy Apostołowie rozpoznali w Jezusie Mesjasza. Wprost wyrazili to Piotr i Andrzej. Natanael z dzisiejszej Ewangelii wyznał wiarę w Jezusa tymi słowami: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela”. – Mocą Ducha Świętego, którego otrzymali w dniu Pięćdziesiątnicy prawdę o Chrystusie – Bożym Synu głosili wszędzie i z całą mocą. Za tę prawdę cierpieli. Głosząc ją w sposób jednoznaczny i do końca, za tę prawdę musieli oddać życie – mówił arcybiskup zaznaczając, że wiara Kościoła od dwóch tysięcy lat buduje się na wyznaniu wiary Piotra i innych Apostołów. 

Metropolita przypomniał, że według tradycji św. Bartłomiej zginął męczeńską śmiercią w Armenii, okrutnie odarty ze skóry. – Do końca wierny, do końca niezłomny w wyznawaniu wiary – mówił arcybiskup dodając, że inni nawracali się patrząc na trwanie Apostołów przy Chrystusie mimo cierpień.

W drugiej części homilii arcybiskup zwrócił uwagę na Skład Apostolski, który jest najwcześniejszym wyznaniem wiary Kościoła katolickiego. Według tradycji powstał na pierwszym soborze, na którym każdy z Apostołów wyraził jedną prawdę wiary Kościoła – stąd dwanaście artykułów wiary Składu Apostolskiego. Metropolita stwierdził, że dzięki temu samemu symbolowi wiary wypowiadanemu w różnych miejscach na świecie i w różnych językach, każdy chrześcijanin może czuć się jak u siebie.

Odwołując się do historii parafii w Niedzicy arcybiskup zaznaczył, że żyli tu „ludzie pogranicza” – różnych narodowości i różnych tradycji (węgierskiej, polskiej, słowackiej), ale gromadzili się w jednej świątyni i wypowiadali swoją wiarę co do treści taką samą, chociaż w domach każdy modlił się w swoim języku – byli „złączeni tą samą apostolską wiarą”. – Ta piękna przeszłość sięgająca siedmiu już wieków jest wielkim zobowiązaniem na przyszłość. Jako ludzie wyrastający z różnych tradycji tworzycie szczególną jedność. Dla was wszystkich wspólnym domem jest Kościół i ta sama wiara – mówił abp Marek Jędraszewski podkreślając, że wbrew współczesnemu światu, który „żyje, jakby Boga nie było”, trzeba wiary bronić i swoją codzienność kształtować na podstawie wyznawanego Credo.

Kończąc homilię arcybiskup zauważył, że jubileusz 700-lecia parafii w Niedzicy obchodzony jest w Roku rodziny pod opieką św. Józefa. Pokreślił, że katolicka wizja małżeństwa i rodziny jest prawdziwym skarbem, którego trzeba bronić i przekazywać kolejnym pokoleniom. – Trwając na świadectwie wiary św. Bartłomieja i innych Apostołów budować swoją teraźniejszość i przyszłość, swoje dziś i jutro, na tym wspaniałym fundamencie wiary, który daje nam pewność, że życie nasze będzie udane i szczęśliwe, i że kiedyś spotkamy się w wielkim zgromadzeniu Nowego Jeruzalem, gdzie niezliczone rzesze ludzi będą wspólnie wyznawać Boga wiedząc, że to wysławianie zawdzięczamy tym, którzy prawie dwa tysiące lat temu uwierzyli w Chrystusa i wyznali w Niego wiarę. Módlmy się, abyśmy otrzymując od naszych ojców i praojców ten skarb wiary w sobie go pomnażali i przekazywali dalej ku szczęściu całego Kościoła – zakończył abp Marek Jędraszewski.

Homilia

Fotorelacja

Odpust ku czci św. Bartłomieja w Niedzicy


Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Wideo

ZOBACZ TAKŻE