STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / BĄDŹCIE APOSTOŁAMI MIŁOŚCI

Bądźcie apostołami miłości

- Kościołowi potrzebne jest wasze świadectwo prawdziwej miłości Boga i bliźniego w świecie, w którym często do głosu dochodzi egoizm, przemoc, obojętność wobec losu bliźniego czekającego na pomoc i wsparcie, czekającego na gest życzliwości i dobre słowo. - mówił kardynał Stanisław Dziwisz podczas bierzmowania w parafii Wszystkich Świętych w Wieprzu. Uroczystość była połączona z instalacją relikwii św. Jana Pawła II.

Bądźcie apostołami miłości

W homilii, kardynał przypomniał, że najważniejszą sprawą ludzkiego życia jest miłość, w świetle której wszystkie działania i czynności nabierają właściwej, Bożej perspektywy.

– Bez miłości nasze życie traci sens. Nie wiemy wtedy, kim jesteśmy, po co żyjemy na ziemi i dokąd zmierzamy. A zmierzamy do Boga, który jest miłością. Zmierzamy do wieczności, do Bożego królestwa miłości, które nie będzie miało końca.

Hierarcha zaznaczył, że Chrystus, żegnając się z apostołami, zapewnił swoich uczniów o przyjściu Ducha Świętego. Obietnica Zbawiciela spełniła się pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu: „Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić”.

– Tajemnicę Zesłania Ducha Świętego przeżywamy dziś w sposób szczególny w tutejszej parafii. Grono młodych dziewcząt i chłopców z waszych rodzin przyjmie sakrament bierzmowania, a wraz z nim dar Ducha Świętego.

Podkreślił, że w momencie bierzmowania, młody człowiek wkracza w świat ludzi dorosłych, przygotowując się do zrealizowania projektu życia i podjęcia służby dla innych.

– Bądźcie dobrymi apostołami, zwłaszcza w środowiskach waszych koleżanek i kolegów. Pomagajcie sobie nawzajem, zdobywając coraz większy stopień dojrzałości, która przede wszystkim wyraża się w służbie i pomocy drugiemu człowiekowi.

Kardynał zwrócił uwagę, że dzień 21 września 2019 roku na trwałe zapisze się w kronikach parafii również z powodu wprowadzenia do świątyni relikwii krwi św. Jana Pawła II. Przypomniał, że w 1959 roku, młody biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej, Karol Wojtyła, wizytował tutejszą parafię i udzielił sakramentu bierzmowania pięciuset pięćdziesięciu wiernym. Po wyborze na Stolicę Piotrową, papież niestrudzenie służył Kościołowi i światu, przelewając swoją krew dla Chrystusa jako ofiara szaleńczego, ale zaplanowanego zamachu na Placu św. Piotra, 13 maja 1981 roku.

– Swoją świętością i służbą przeszkadzał tym, którzy chcieli usunąć Boga z życia ludzi i narodów. Wtedy Bóg – Pan ludzkich dziejów ocalił jego życie, bo był potrzebny, aby nieść słowa życia wiecznego do najdalszych zakątków ziemi. Pamiętajmy o tym, ile razy będziemy się modlić i oddawać cześć relikwiom krwi nieustraszonego Pasterza, świadka wiary, obrońcę godności i praw człowieka.

Kończąc homilię, kardynał prosił o modlitwę w intencji młodych, a także, aby pamięć o Janie Pawle II przyczyniła się do dobrego życia i ofiarnej służby całej wspólnoty parafialnej.

– Prośmy o wstawiennictwo za nami u Boga Maryję, Matkę Chrystusa, której św. Jan Paweł II zawierzył się bez reszty i której przez całe życie mówił: Totus Tuus – Cały Twój, Maryjo! Prośmy o pomoc z wysoka Wszystkich Świętych, szczególnych patronów waszej parafii, a wśród nich świętego Mateusza Apostoła, patrona dnia dzisiejszego oraz świętego Papieża Jana Pawła.

Parafia Wieprz jest najstarszą parafią Dekanatu Andrychowskiego. Według podań i tradycji początki jej istnienia sięgają XIII w. Świątynię wielokrotnie odwiedzał biskup Karol Wojtyła.

 

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

ZOBACZ TAKŻE