STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / BP MUSKUS APELUJE O MODLITWĘ O POKÓJ I SOLIDARNOŚĆ Z UKRAINĄ

Bp Muskus apeluje o modlitwę o pokój i solidarność z Ukrainą

Do modlitwy o pokój i solidarności z narodem ukraińskim wezwał bp Damian Muskus OFM podczas Mszy św., której przewodniczył w katedrze na Wawelu z okazji 80. rocznicy utworzenia Armii Krajowej. – Obyśmy byli ludźmi pokoju dla tych, którzy żyją w zagrożeniu i lęku o przyszłość – mówił hierarcha.
W homilii bp Muskus podkreślał, że pokój Boży „nie jest zdobyczą ludzką, ale darem miłującego Stwórcy”. – To dar, który może mieszkać w ludzkich sercach, rodzinach i społecznościach pomimo wojen nękających świat. To dar, który wyzwala z lęku. Aby mógł owocować na świecie, najpierw musi rozkwitnąć w ludzkich sercach – mówił.

Odwołując się do patronów Europy, świętych Cyryla i Metodego, których święto przypada 14 lutego, hierarcha wskazywał, że misją chrześcijan na Starym Kontynencie, wobec konfliktów i antagonizmów, jest być „twórcą komunii w Kościele i w społeczeństwie”.

– Napięcia na Ukrainie po raz kolejny stawiają przed nami pytania o ludzką solidarność, o gotowość niesienia pomocy uciekającym przed wojną, o gościnność w imię Bożego pokoju i miłości bliźniego. Obyśmy potrafili sprostać czekającym nas wyzwaniom. Obyśmy byli ludźmi pokoju dla tych, którzy żyją w zagrożeniu i lęku o przyszłość – mówił krakowski biskup pomocniczy.

Dodał, że dla ludzi wiary gwarancją Bożego pokoju jest Ewangelia i jej drogowskazy. – Ona jest naszą obroną. Dzięki wierności ewangelicznej prawdzie i szlachetnym ludzkim ideałom jesteśmy w stanie ocalić siebie w perspektywie wieczności, nawet jeśli tu na ziemi trzeba zapłacić za to cenę odrzucenia, a nawet – przelanej krwi – stwierdził.

Jak zauważył, takim ponadczasowym wartościom służyli członkowie Armii Krajowej. – Trzeba nam pamiętać o cenie, jaką zapłacili za wolność i pokój, o ich przerwanym tragicznie życiu, o służbie narodowi w obliczu śmiertelnego zagrożenia, o poświęceniu osobistych spraw dla dobra wspólnego, jakim jest miłość ojczyzny i wierność ideałom – dodał.

Według kaznodziei Armia Krajowa nie była tylko formacją zbrojna dla obrony Polski, ale „fenomen społeczny, ruch solidarności, wspólnota powstała ponad politycznymi sympatiami”. – Bezinteresowna ofiara życia poległych żołnierzy Armii Krajowej nie może być zapomniana. To kwestia naszych sumień, naszej miłości do ojczyzny, szacunku dla naszego dziedzictwa – podkreślał.

W ramach krakowskich obchodów 80. rocznicy utworzenia Armii Krajowej zaplanowano również patriotyczne uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza na placu Jana Matejki oraz otwarcie wystawy „Armia Krajowa – największa podziemna armia świata”, którą na pl. Szczepańskim zorganizował Instytut Pamięci Narodowej.

80. rocznica powstania Armii Krajowej(28)

Źródło: KAI
ZOBACZ TAKŻE