STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / “CHLEB PIELGRZYMA” – KIM JEST DLA CIEBIE JEZUS?

“Chleb Pielgrzyma” – Kim jest dla Ciebie Jezus?

- A czy Ty, dzisiaj wyruszając na pielgrzymi szlak do Maryi Matki Jezusa, już wiesz, kim naprawdę jest ON dla Ciebie? Od szczerej, prawdziwej odpowiedzi na to pytanie zależy w dużej mierze jakość naszego życia - tą refleksją ks. Mateusza Wójcika rozpoczynamy "Chleb Pielgrzyma", czyli codzienny komentarz do Ewangelii w trakcie 42. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę.Z Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 16, 13-23):

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego».

Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie».

Komentarz:

Na pierwszy dzień naszego pielgrzymowania do Jasnogórskiej Pani otrzymaliśmy bardzo mocne słowo, które będzie nas dzisiaj prowadziło.

Tak naprawdę, ta perykopa, to jeden jedyny raz w całej Ewangelii, kiedy Jezus pyta uczniów, kim dla nich jest On sam, co o nim sądzą ludzie, a także sami apostołowie. To rodzaj swoistego sondażu, może badania opinii publicznej, której dokonuje Jezus.

Zazwyczaj Ewangelie przedstawiają Jezusa jako nauczyciela, przewodnika i pasterza, czyli tego który prowadzi, nadaje kierunek, ale przychodzi taki moment, kiedy Jezus mówi <<Sprawdzam>>, sprawdzam, czego się już nauczyliście, co dała Wam relacja ze Mną i w tym momencie Jezus staje się w pewnym sensie egzaminatorem. Pod Cezareą Filipową uczniowie mają swoisty sprawdzian wiedzy, czy małą sesję egzaminacyjną. I wydaje się, że wśród wielu przytaczanych odpowiedzi pada ta najlepsza i najwłaściwsza: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Egzamin najlepiej zdaje Szymon Piotr.

W naszym życiu, nie tylko w czasie wspólnego pielgrzymowania na Jasną Górę, bardzo wiele słuchamy o Bogu i wielu nam o Bogu opowiada od najmłodszych lat, poczynając od rodziców, którzy są naszymi pierwszymi katechetami, następnie przez lekcje religii w szkole czy katechezę sakramentalną. Ale musimy, naprawdę musimy być również gotowi na to, że w którymś momencie naszego życia, padnie to najważniejsze i najbardziej osobiste pytanie: Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? Kim ON tak naprawdę na serio jest? A odpowiedź powinna być naprawdę szczera, nie pod publiczkę, czy po to, żeby dobrze wypaść na egzaminie i otrzymać dobrą ocenę. Bo Bóg zna nas do głębi i wie czy słowa, które wypowiadamy ustami, i nasze nawet najpiękniejsze słowne deklaracje przekładają się na nasze CODZIENNE życie, np. poranną i wieczorną modlitwę, niedzielną Eucharystię przeżytą w skupieniu, znak krzyża przed posiłkiem czy choćby piątkowy post.

A czy Ty, dzisiaj wyruszając na pielgrzymi szlak do Maryi Matki Jezusa, już wiesz, kim naprawdę jest ON dla Ciebie? Od szczerej, prawdziwej odpowiedzi na to pytanie zależy w dużej mierze jakość naszego życia. Im bardziej Jezus jest w naszym życiu tym, kim powinien być, tym większą stajemy się i my opoką czyli skałą, na której inni mogą się oprzeć. Na Jezusie można zbudować wszystko i nawet piekło tego nie zniszczy, dlatego że tylko dla Niego – dla Boga nie ma nic niemożliwego.

„Chleb Pielgrzyma” to seria dla wędrowców szukających na trasie 42. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej Bożego Słowa, ale i dla wszystkich, którzy z różnych powodów musieli pozostać w domach, jednak duchowo włączają się w drogę na Jasną Górę. Kolejne odcinki będą ukazywać się każdego dnia pielgrzymki o 7:58 na naszych kanałach Spotify oraz You Tube.

Playlista 42. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę dostępna tutaj.

ks. Mateusz Wójcik Przewodnik Wspólnoty Śródmiejskiej | Archidiecezja Krakowska
ZOBACZ TAKŻE