STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / „DA PACEM, DOMINE…” – MUZYCZNA MODLITWA ZA UKRAINĘ W BAZYLICE MARIACKIEJ | МУЗИЧНA МОЛИТВA ЗА УКРАЇНУ “DA PACEM, DOMINE…”

„Da pacem, Domine…” – muzyczna modlitwa za Ukrainę w Bazylice Mariackiej | музичнa молитвa за Україну “Da pacem, Domine…”

Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na muzyczną modlitwę za Ukrainę "Da pacem, Domine…". Wydarzenie rozpocznie się 9 marca o 19.30 w Bazylice Mariackiej. Ректор Папського Університету Йоана Павла ІІ у Кракові запрошує на музичну молитву за Україну "Da pacem, Domine…" , яка відбудеться в Маріяцької Базиліцi у Кракові.
Wykonawcy

Chór Psalmodia Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie – dyrygent Włodzimierz Siedlik, przygotowanie chóru Agata Nawrot, Ivan Vrublevskyi
Żeński zespół wokalny Flores Rosarum – dyrygent s. Susi Ferfoglia
Sopran: Jolanta Kowalska-Pawlikowska, Wiesław Delimat (akompaniament)
Organy: Witold Zalewski, Filip Presseisen, Marek Pawełek

Program

Introit: Da pacem, Domine
Flores Rosarum

Improwizacja organowa nt. Da pacem, Domine
Marek Pawełek

D. Lasota, Da pacem, Domine
Chór Psalmodia UPJPII

G.B. Pergolesi, Aria z Stabat Mater: Vidit suum dulcem natum
sopran: Jolanta Kowalska-Pawlikowska, organy: Wiesław Delimat

J. S. Bach, O Mensch, bewein dein Sünde groß BWV 622
Filip Presseisen

Communio: Beati mundo corde
Flores Rosarum

H. J. Botor, Ut omnes unum sint
Chór Psalmodia UPJPII

Improperia
Flores Rosarum

G. Faurè, Pie Jesu
sopran: Jolanta Kowalska-Pawlikowska, organy: Wiesław Delimat

Suplikacje Święty Boże
śpiewane przez wszystkie zespoły

M. Surzyński, Suplikacje Święty Boże
Witold Zalewski

Ректор Папського Університету Йоана Павла ІІ у Кракові запрошує на музичну молитву за Україну Da pacemDomine…”

Виконавці

Хор «Psalmodia» Папського університуту Йоана Павла ІІ у Кракові – диригент Влоджімєж Щєдлік, підготовка хору – Агата Наврот, Іван Врублевський
Жіночий вокальний ансамбль «Flores Rosarum» –  диригент с. Сузі Ферфолія
Сопрано: Йолянта Ковальська-Павліковська, Вєслав Делімат (акомпаніамент)
Орган: Вітольд Залєвський, Філіп Презайзен, Марек Павелек

Програма

Introit: Da pacem, Domine
«Flores Rosarum»

Оршанна імпровізація на тему Da pacemDomine
Марек Павелек

Д. Ласота, Da pacemDomine
Хор Папського університету Йоана Павла ІІ «Psalmodia»

Дж.Б. Перголеезі, Арія зі Stabat Mater: Vidit suum dulcem natum
сопрано: Йолянта Ковальська-Павліковська, орган: Вєслав Делімат

Й. С. Бах, O Menschbewein dein Sünde groß BWV 622
Філіп Презайзен

Communio: Beati mundo corde
«Flores Rosarum»

Г. Й. Ботор, Ut omnes unum sint
Хор Папського університету Йоана Павла ІІ «Psalmodia»

Improperia
«Flores Rosarum»

Ґ. ФореPie Jesu
сопрано: Йолянта Ковальська-Павліковська, орган: Вєслав Делімат

Суплікація Święty Boże
співають усі ансамблі

М. Сужинський, Суплікація Święty Boże
Вітольд Залєвський

ZOBACZ TAKŻE