STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / DEKANALNY KURS LEKTORSKI 2022/2023

Dekanalny kurs lektorski 2022/2023

W Archidiecezji Krakowskiej kursy przygotowujące do posługi ministranta Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym powinny odbywać się co roku w każdym dekanacie najlepiej w parafii, będącej siedzibą dekanatu. Kurs trwa od jesieni do Wielkanocy.

Dekanalny kurs lektorski 2022/2023

Do posługi ministranta słowa Bożego mogą być dopuszczeni chłopcy po ukończeniu szkoły (kursu przygotowawczego). Organizowaniem kursów zajmuje się Archidiecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej poprzez Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży i przy pomocy księży z dekanatu. Kurs winien się odbywać według obowiązującego w całej Archidiecezji programu. Księża Dziekani proszeni są o patronat nad dekanalnymi kursami.

W Archidiecezji Krakowskiej kursy przygotowujące do posługi ministranta Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym powinny odbywać się co roku w każdym dekanacie najlepiej w parafii, będącej siedzibą dekanatu. Kurs trwa od jesieni do Wielkanocy włącznie. Spotkania odbywają się raz na miesiąc (w sobotę).

Na kurs mogą zostać wysłani ministranci najwcześniej po 6 klasie szkoły podstawowej, którzy wyróżniają się odpowiednim zachowaniem, gorliwością i posiadają odpowiednie warunki głosowe.

Organizacja zajęć:

Dekanalny Duszpasterz Młodzieży otrzyma materiały do przeprowadzeni kursu. Na kurs lektorski składa się 7 zjazdów, w tym 6 merytorycznych oraz 1 egzaminacyjny.

W zakres kursu wchodzą następujące przedmioty:

1 – Podstawy Liturgii,

2 – Wprowadzenie do Pisma Świętego

3 – Formacja wewnętrzna,

4 – Śpiew kościelny,

5 – Dykcja,

6 – Przestrzeń sakralna.

Dekanalny kurs lektorski powinien zakończyć się Mszą świętą z pobłogosławieniem ministrantów do zaszczytnej funkcji lektora w zgromadzeniu wiernych. Może się to dokonać w dekanacie.

Ks. Artur Czepiel | Archidiecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej

ZOBACZ TAKŻE