STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ W SPRAWIE UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO DLA PIELGRZYMUJĄCYCH DO OPACTWA W MOGILE

Dekret Penitencjarii Apostolskiej w sprawie uzyskania odpustu zupełnego dla pielgrzymujących do opactwa w Mogile

W związku z trwającym jubileuszem 800 lat istnienia naszego opactwa w Mogile (1222-2022) Penitencjaria Apostolska, na prośbę o. Opata, udzieliła zgody, aby wszyscy wierni, którzy od Niedzieli Miłosierdzia Bożego bieżącego roku nawiedzą Bazylikę Krzyża Świętego (kościół klasztorny opactwa) mogli uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
Publikujemy treść dekretu:

Penitencjaria Apostolska dla pogłębienia pobożności wiernych i zbawienia dusz, mocą pełnomocnictw jej nadanych szczególnym prawem przez Najświętszego w Chrystusie Ojca i dzięki Opatrzności Bożej naszego Papieża Franciszka, po usilnych prośbach niedawno zaniesionych przez Czcigodnego Ojca Adriana Mroza OCist, Opata z Opactwa Mogilskiego w Archidiecezji Krakowskiej. Na osiemsetlecie tegoż Opactwa z niebiańskiego skarbu Kościoła hojnie udziela Odpustu zupełnego, który pod zwykłymi warunkami (spowiedzi sakramentalnej, komunii eucharystycznej, modlitwy w intencjach papieża) wierni prawdziwie pokutujący i miłością pobudzani od dnia 24 kwietnia 2022 do dnia 16 kwietnia 2023 mogą uzyskać. Odpust ten mogą oni także ofiarować jako wstawiennictwo za dusze wiernych przebywające w czyśćcu, jeśli Bazylikę Świętego Krzyża w Mogile jako pielgrzymi nawiedzą i wezmą udział w jubileuszowych celebracjach, albo przynajmniej przez odpowiedni czas poświęcą się pobożnym rozważaniom, zakończonym Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary, i wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny.

Osoby w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą opuszczać domu, są także w stanie uzyskać odpust zupełny, jeśli wzbudziwszy w sobie brak przywiązania do wszelkiego grzechu i pragnienie wypełnienia, gdy tylko będzie to możliwe, trzech przyjętych zwyczajowo warunków: włączą się duchowo w obchody jubileuszowe, ofiarując miłosiernemu Bogu swoje modlitwy i cierpienia oraz doświadczane przez nich dokuczliwości życia.

Żeby zaś dostęp do osiągnięcia nadprzyrodzonego odpuszczenia win, na mocy władzy kluczy Kościoła, stał się łatwiejszy za sprawą miłości pasterskiej, nasza Penitencjaria usilnie prosi, by Ojcowie Zakonu Cysterskiego, z ochoczym i wspaniałomyślnym nastawieniem podjęli się sprawowania Sakramentu Pokuty.

Niniejszy dekret obowiązuje tylko w Roku Jubileuszu. Bez względu na wszelkie przeciwne zarządzenia.

Wydano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 18 marca roku Pańskiego 2022.

Maurus Kardynał Piacenza, starszy penitencjarz

Mons. Krzysztof Nykiel, regens

PLIKI DO ŚCIĄGNIĘCIA
ZOBACZ TAKŻE