STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / DZIEJE PAŁACU BISKUPIEGO W KRAKOWIE W LATACH 1815-1894″ – PRACA DOKTORSKA MARLENY HAJDUK (UPJPII) UHONOROWANA NAGRODĄ MIASTA KRAKOWA

Dzieje Pałacu Biskupiego w Krakowie w latach 1815-1894″ – praca doktorska Marleny Hajduk (UPJPII) uhonorowana Nagrodą Miasta Krakowa

W Wydawnictwie Księgarnia Akademicka w serii wydawniczej Wydziału Historii "Historia Hereditas Ecclesia" ukazała się publikacja pt. "Dzieje Pałacu Biskupiego w Krakowie w latach 1815-1894". Jest to praca doktorska Marleny Hajduk z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, za którą autorka została uhonorowana Nagrodą Miasta Krakowa. Pracę przygotowano na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII. Promotorem był ks. prof. dr hab. Jacek Urban.

Dzieje Pałacu Biskupiego w Krakowie w latach 1815-1894″ – praca doktorska Marleny Hajduk (UPJPII) uhonorowana Nagrodą Miasta Krakowa

Dzieje Pałacu Biskupiego są ściśle powiązane z historią diecezji krakowskiej, a poprzez to również z losami miasta Krakowa. Stąd też bliższe poznanie dziejów tego gmachu przyczynia się do lepszego zrozumienia dziejów diecezji i miasta Krakowa. Ponadto temat Pałacu Biskupiego był do tej pory podejmowany jedynie fragmentarycznie przez historyków lub też opracowywano go wyłącznie z perspektywy historii sztuki. Nie powstała do tej pory praca historyczna obejmująca całościowo dynamikę dziejów krakowskiego domu biskupiego oraz siedziby konsystorza i archiwum diecezjalnego w XIX wieku. Nie wykorzystano również dotychczas wielu źródeł archiwalnych dotyczących funkcjonowania tego budynku w dziewiętnastym stuleciu.

Komisja pod przewodnictwem prof. Jana Ostrowskiego przyznała Nagrody Miasta Krakowa 2020 w dziedzinach: kultura i sztuka oraz nauka i technika, a także wyróżniła szczególnie wartościowe prace dyplomowe. Kandydatów do nagród zgłaszają związki i środowiska twórcze, instytucje artystyczne, kulturalne, wydawnicze, szkoły wyższe i instytuty naukowo-badawcze, towarzystwa naukowe oraz inne organizacje. Powoływana corocznie przez prezydenta Krakowa komisja, złożona w większości z profesorów krakowskich wyższych uczelni, po wnikliwej analizie wniosków, przedstawia propozycje prezydentowi, który podejmuje decyzję o przyznaniu nagród. Lista laureatów została ogłoszona 10 listopada 2020 r. Niestety z powodu pandemii wręczenie nagród laureatom nie mogło się odbyć w tradycyjny, uroczysty sposób.

Do tegorocznego konkursu wpłynęły 53 wnioski. Ze względu na epidemię w tym roku głosowanie zostało zorganizowane korespondencyjnie. W skład komisji weszli: prof. Jan Ostrowski (przewodniczący), prof. Andrzej Jajszczyk (zastępca przewodniczącego), dr Małgorzata Jantos (przewodnicząca Komisji Kultury i Ochrony Zabytków RMK), prof. Mirosław Karbowniczek, prof. Józef Lipiec, prof. Jacek Majchrowski (prezydent Krakowa), prof. Jerzy Malec, prof. Jan Michalik, Katarzyna Olesiak (dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK), prof. Wiesław Pawlik, Robert Piaskowski (pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury), prof. Jacek Popiel (rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego), prof. Michał Turała.

upjp2.pl
ZOBACZ TAKŻE