STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / FESTIWAL „CAŁY TWÓJ” W MUZEUM DOM RODZINNY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W WADOWICACH ROZPOCZĘTY

Festiwal „Cały Twój” w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach rozpoczęty

Do 3 grudnia 2023 roku trwać będzie wyjątkowe wydarzenie poświęcone myśli i dziedzictwu św. Jana Pawła II - 1. edycja festiwalu „Cały Twój" odbywającego się po Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Małżonki Prezydenta Pani Agaty Kornhauser-Dudy.
Organizatorzy wydarzenia – Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach oraz Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie – przygotowali koncerty, spotkania z inspirującymi osobami oraz konferencję naukową dotyczącą relacji wiary i rozumu. Odbywać będą się one w Wadowicach i w Krakowie – dwóch szczególnych miastach, związanych ściśle z historią życia Papieża Polaka. Inspiracją festiwalu są encykliki „Redemptor hominis”, „Dives in misericordia” i „Fides et ratio”.

Ideą „Cały Twój Festival” jest przypomnienie postaci Jana Pawła II i uniwersalnego przesłania, które pozostawił światu. Kluczem do zrozumienia jego nauczania jest przede wszystkim czternaście encyklik, jakie pozostawił Kościołowi. Poruszają one najistotniejsze społeczne i doktrynalne zagadnienia. Wzajemnie się uzupełniają i pomagają pełniej zrozumieć przesłanie myśli Papieża Polaka, który z pasją i determinacją głosił Dobrą Nowinę. Jego motywacja wypływała zarówno z głębokiej wiary, jaki i osobistego doświadczenia. Poprzez lekturę encyklik mamy wgląd w bogactwo nauczania Ojca Świętego. Przygotowując festiwal „Cały Twój” inspirowaliśmy się tą intelektualną spuścizną. W tegorocznej, pierwszej edycji wydarzenia pragniemy szczególnie podkreślić wagę trzech papieskich dokumentów: „Redemptor hominis”, „Dives in misericordia” i „Fides et ratio”.

Tytuł festiwalu nawiązuje bezpośrednio do papieskiej dewizy „Totus Tuus”, która towarzyszyła mu już od czasów krakowskich. Jest ona wyznaniem skierowanym do Maryi, której Papież Polak był oddany. Pragniemy poprzez festiwalowe wydarzenia przypomnieć o tej głębokiej relacji z Matką, której uczy Ojciec Święty i zachęcać do odkrywania jej we własnym życiu. Przyświecała nam także idea spojrzenia na Jana Pawła II na nowo, jako na postać, która pozostawiła światu uniwersalne przesłanie, aktualne i wciąż potrzebne. Chcemy zwrócić szczególną uwagę na życiowe postawy Papieża, które inspirują kolejne pokolenia. Możemy odkrywać je także w jego encyklikach, w których wyraźnie widać kierunki, jakie nadawał swojemu życiu.

Szczegółowe informacje i harmonogram wydarzeń na stronie poświęconej Festiwalowi

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

Wideo

PLIKI DO ŚCIĄGNIĘCIA
ZOBACZ TAKŻE