STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / JESTEŚMY ZOBOWIĄZANI DO MIŁOŚCI. BIERZMOWANIE W TARNAWIE DOLNEJ

Jesteśmy zobowiązani do miłości. Bierzmowanie w Tarnawie Dolnej

- Z pokolenia na pokolenie przekazujemy wezwanie, by trwać w Chrystusowej miłości. - mówił metropolita krakowski Marek Jędraszewski w Parafii św. Jana Kantego w Tarnawie Dolnej, gdzie udzielił Sakramentu Bierzmowania.

Jesteśmy zobowiązani do miłości. Bierzmowanie w Tarnawie Dolnej

W homilii, metropolita przypomniał misyjne wędrówki św. Pawła i sobór jerozolimski, podczas którego rozstrzygnięto kwestię konieczności przestrzegania wymogów Prawa przez chrześcijan nieżydowskiego pochodzenia. Święty Piotr, powołując się na swoje pierwszeństwo, opowiedział się za zniesieniem dawnych przepisów.

– Kościół to szczególna struktura Bożego ludu, której przewodniczą apostołowie i ich następcy – biskupi (…) Taki jest Kościół od samego początku. Mówię Wam o tym, ponieważ za chwilę wyznacie wiarę w święty, katolicki i apostolski Kościół.

Arcybiskup zaznaczył, że Kościół został założony przez Chrystusa, żyje ustanowionymi przez Niego sakramentami i umacniany jest przez Ducha Świętego. Odwołał się do słów Jezusa z Wieczernika: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej!”

– Najważniejszym przesłaniem, które wciąż obowiązuje nas jako testament to miłość (…) Bóg jest miłością. To, co wiąże ze sobą trzy Osoby Boskie, to miłość. Jednocześnie rozlewa się ona na wszystkich uczniów.

Zwracając się do młodzieży, metropolita podkreślił, że mężne wyznawanie wiary to głoszenie Trójjedynego Boga i świadomość faktu, że Jezus ustanowił nowy lud Boży. Dodał, że chrześcijan musi kierować się w swoim życiu przykazaniami miłości, będącymi swoistą konstytucją Kościoła.

– Mamy kochać i wytrwać w tej miłości, to znaczy nie odwracać się od niej, idąc w stronę egoizmu, zachcianek i kaprysów. Czy jest to łatwe? Nie, ale właśnie po to prosimy o zesłanie Ducha Świętego.

Kończąc homilię, arcybiskup zauważył, że krzyż powinien być zachętą do trwania w Chrystusowej miłości.

– Niektórzy chcieliby, w imię tak zwanej tolerancj,i usunąć krzyż z przestrzeni publicznej. My, jako naród polski, od samego początku jesteśmy z krzyżem związani.

Arcybiskupa przywitał i pożegnał proboszcz, ks. Zbigniew Piwowar, który nadmienił, że Sakrament Bierzmowania przypada podczas odbywających się w parafii misji.

FOTORELACJA

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Video Katarzyna Katarzyńska

Bierzmowanie w Tarnawie Dln. | Abp Marek Jędraszewski, 23.05.2019 r.

ZOBACZ TAKŻE