STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / KANONICY KAPITUŁY KATEDRALNEJ W KATEDRZE WAWELSKIEJ TO TAKŻE STRAŻNICY TRADYCJI, A WIĘC TEGO CO WIELKIE, PRAWDZIWE I DOBRE. MSZA ŚW. Z OBRZĘDEM INSTALACJI KANONIKÓW GREMIALNYCH KAPITUŁY KATEDRALNEJ W KATEDRZE WAWELSKIEJ.

Kanonicy Kapituły Katedralnej w Katedrze Wawelskiej to także strażnicy tradycji, a więc tego co wielkie, prawdziwe i dobre. Msza św. z obrzędem instalacji kanoników gremialnych Kapituły Katedralnej w Katedrze Wawelskiej.

- Bądźcie strażnikami tego co wielkie, prawdziwe i dobre, ażeby to co wielkie, prawdziwe i dobre dzięki wam i waszemu pokornemu i wiernemu posługiwaniu w tej kapitule dalej żyło i rodziło nowe życie - mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas uroczystej Mszy św. z obrzędem instalacji kanoników gremialnych Kapituły Katedralnej w Katedrze Wawelskiej.

Kanonicy Kapituły Katedralnej w Katedrze Wawelskiej to także strażnicy tradycji, a więc tego co wielkie, prawdziwe i dobre. Msza św. z obrzędem instalacji kanoników gremialnych Kapituły Katedralnej w Katedrze Wawelskiej.

W homilii wygłoszonej podczas Eucharystii arcybiskup stwierdził, że „Magnificat” wybrzmiewa ze szczególną mocą w święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Radość i wielkość Matki Bożej wynikają z jej pokory, świadomości tego kim jest wobec Boga i kim dla niej jest Stwórca. Metropolita nawiązał do słów św. Pawła z Listu do Rzymian odczytanego w liturgii słowa: „Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne”, by w ich świetle pochylić się nad treścią czwartego paragrafu Statutu Kapituły Katedralnej w Krakowie, w którym stwierdza się, że głównym zadaniem kapituły jest sprawowanie czynności liturgicznych w Katedrze Wawelskiej, szerzenie kultu św. Stanisława i św. Jadwigi, podtrzymywanie religijnych zwyczajów i tradycji oraz troska o groby wielkich Polaków, znajdujące się w Katedrze. – Wielkość i szczególne wyniesienie Kapituły Wawelskiej wynikają z tego miejsca: z Królewskiego Wawelu i ze szczególnych zadań, które na niej spoczywają. To domaga się pokory – powiedział metropolita. Wskazał, że członkowie Kapituły muszą być pokorni wobec Boga ze względu na sprawowane czynności liturgiczne i historii, ponieważ pielęgnują tradycję i dbają o miejsca spoczynku ważnych osobistości.  Przywołał słowa Karola Wojtyły, który podczas uroczystego ingresu mówił, że do Katedry Wawelskiej nie można wejść bez wzruszenia, drżenia wewnętrznego i lęku, bo zawiera się w niej wielkość, którą przemawia historia.

– Ostatecznym kluczem do wielkości i pokory jest wiara w Boga i jego nieskończone miłosierdzie – powiedział arcybiskup i przypomniał słowa, które wypowiedziała św. Elżbieta do Maryi „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” oraz zdanie z Listu św. Pawła do Koryntian „Wiarą bowiem stoicie”. Wskazał, że z tej wiary wynikają słowa Psalmu 51, którym nowi kanonicy rozpoczęli dzisiejsze celebracje i dzięki niej należy mieć szczególne rozumienie tego czym jest tradycja. Przypomniał fragment homilii Karola Wojtyły, gdy podczas uroczystego ingresu mówił, że tradycją jest to co było wielkie, prawdziwe i dobre, to co rodzi nowe życie. Metropolita życzył nowym członkom kapituły, by będąc strażnikami tego co wielkie, prawdziwe i dobre sprawiali, że będzie rodziło owoce i nowe życie.

Uroczysta instalacja kanoników gremialnych Kapituły Katedralnej w Katedrze Wawelskiej wiąże się z obrzędem, który ma miejsce przed Mszą św. Przed rozpoczęciem Eucharystii Kapituła zbiera się w Skarbcu Królewskiej Katedry na Wawelu. Nowi członkowie Kapituły zostają tam zaproszeni, przed wejściem ubierają szaty liturgiczne. Klękają, a arcybiskup rozpoczyna obrzęd. Wszyscy kanonicy recytują Psalm 51. Następnie odmawiają Modlitwę Pańską, a po dojściu do słów „odpuść nam nasze winy”, rozpoczynają dialog. Nowi kanonicy wstają i składają Wyznanie Wiary, po czym arcybiskup recytuje nad nimi modlitwy wstawiennicze. Podczas procesji wejścia metropolita odmawia modlitwę do św. Stanisława. Po oddaniu czci Ołtarzowi Koronacyjnemu arcybiskup rozpoczyna modlitwę wprowadzającą, po której wręcza nowym kanonikom pierścienie i dystynktorium, a następnie wprowadza ich oficjalnie w grono Kapituły Wawelskiej i publicznie poświadcza nienaruszalne posiadanie ołtarza, stalli i miejsca. Następuje pokropienie wodą święconą oraz powierzenie prawa głosu w kapitule i odśpiewanie hymnu „Ciebie Boga wysławiamy”.

Krakowska Kapituła Katedralna to kolegium kapłanów, które sprawuje uroczyste czynności liturgiczne w Katedrze Wawelskiej, szerzy kult Boga oraz świętych, zwłaszcza św. Stanisława i św. Jadwigi, podtrzymuje religijne zwyczaje, troszczy się o groby wielkich Polaków znajdujące się na Wawelu, wspólnie się modli i wspiera metropolitę krakowskiego w jego posłudze wobec diecezji. Pierwsze wzmianki o jej istnieniu pochodzą jeszcze z czasów Władysława Hermana, a jej herb stanowią trzy korony. Obecnie w skład kapituły wchodzą: ks. bp Jan Szkodoń – dziekan, ks. bp Jan Zając,  ks. prałat Jan Kabziński, ks. prałat Andrzej Fryźlewicz, ks. prałat Zdzisław Sochacki, ks. prałat Jacek Urban, ks. Prałat Robert Tyrała, ks. prałat Zbigniew Rapacz oraz kanonicy seniorzy: ks. infułat Adam Kubiś, ks. infułat Bronisław Fidelus. Nowymi członkami kapituły zostali: ks. bp prof.  Janusz Mastalski, ks. dr hab. Piotr Majer, prof. UPJPII, ks. Mateusz Hosaja, rektor i kustosz Sanktuarium JPII w Krakowie, ks. Ireneusz Okarmus, dyr. wydziału duszpasterstwa ogólnego kurii metropolitalnej w Krakowie.

FOTORELACJA

Justyna Tyrka | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska

Instalacja nowych Kanoników Kapituły Katedralnej na Wawelu | Abp Marek Jędraszewski, 31.05.2019 r.

ZOBACZ TAKŻE