STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / KONKURS NA POST PROMUJĄCY MYŚL JANA PAWŁA II

Konkurs na post promujący myśl Jana Pawła II

Organizatorem konkursu na najlepszy spot promujący myśl św. Jana Pawła II są organizatorzy Dni Jana Pawła II 2021, których reprezentuje Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
Przedmiotem konkursu na najlepszy spot promujący myśl św. Jana Pawła II w ramach Dni Jana Pawła II 2021 w Krakowie jest utwór audiowizualny, w postaci filmu promującego nauczanie św. Jana Pawła II, trwający nie dłużej niż 3 minuty, zwany dalej Spotem Konkursowym. Zwycięzców wyłoni jury w składzie: ks. prof. ucz. dr hab. Robert Nęcek (UPJP II) – przewodniczący, prof. ucz. dr hab. Elżbieta Czarny-Drożdżejko (UPJP II), mgr red. Magdalena Drohomirecka (UPJP II, TVP Info), mgr Joanna Sobczyk-Pająk (Pracownia Artystyczna Arsarti i UPJPII).

Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 8 tys. zł, a dwa kolejne miejsca odpowiednio 5 i 3 tys. zł. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 października 2021 roku. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas Mszy św. na zakończenie Dni Jana Pawła II 20201w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

Do obowiązków Uczestnika Konkursu należy:

– opracowanie scenariusza,

– organizacja produkcji,

– realizacja dźwięku,

– opracowanie szaty graficznej,

– nagranie tekstu lektorskiego,

– montaż i postprodukcja,

– uzyskanie licencji na korzystanie z utworów włączonych do Spotu Konkursowego oraz zezwoleń na rozpowszechnianie wizerunku osób w nim występujących.

Uczestnicy konkursu są zobowiązani dostarczyć Spot Konkursowy Organizatorowi Konkursu do dnia 25 września 2021 roku w formie elektronicznej Utwór należy dostarczyć w drodze elektronicznej w formie WeTransfer tj. przesłać na adres email lub dostarczyć fizycznie np. na płytkach DVD na adres: ks. Robert Nęcek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, ul. Franciszkańska 1, 31-004 Kraków

REGULAMIN I KOMPLET DOKUMENTÓW

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT

 

 

 

ZOBACZ TAKŻE