STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / MIŁOŚĆ OTWIERA DROGĘ DO NIEBA

Miłość otwiera drogę do nieba

- Swoją miłością odpowiadajcie na Bożą miłość, a w dalszym życiu kierujcie się przykazaniami miłości! - mówił metropolita krakowski Marek Jędraszewski, udzielając Sakramentu Bierzmowania w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Chrzanowie-Kościelcu.

Miłość otwiera drogę do nieba

Arcybiskupa przywitał proboszcz – ks. Krzysztof Kruk, który wyraził nadzieję, że obecność Pasterza Krakowskiego Kościoła pozwoli wszystkim parafianom doświadczyć działania Ducha Świętego.

W homilii, metropolita podkreślił, że Chrystus dał swojemu ludowi przykazania miłości Boga i bliźniego. Dodał, że dzisiejsza Ewangelia opisuje fragment Jezusowego kazania na górze, kiedy Zbawiciel tłumaczył, że warunkiem Bożego przebaczenia jest odpuszczenie win wszystkim, którzy uczynili nam krzywdę.
– Miłość to coś więcej niż przestrzegania samych zasad (…) Do Królestwa Bożego wejdą ci, którzy kochają. Pojednaj się! Poczuj, że jesteś bratem i siostrą tego, kto ma coś przeciw tobie. Proś dla siebie o miłosierdzie.

Arcybiskup zaznaczył, że proces zgody i przebaczenia musi nastąpić szybko. Miłość Boga i bliźniego nie jest łatwa i wymaga wiele wysiłku. Zauważył, że aby wejść do Królestwa Niebieskiego, trzeba przekroczyć faryzejskie myślenie i otworzyć się na działanie Ducha Świętego – Ducha Miłości i Pokoju.
– Dzięki Jego łaskom i darom, inaczej patrzymy na siebie, a w konsekwencji inaczej wygląda nasze postępowanie względem Boga.

Zwracając się do kandydatów do bierzmowania, arcybiskup przeczytał zgromadzonym ich listy, w których prosili metropolitę o udzielenie im tego sakramentu. Młodzi ludzie wyrazili przekonanie, że bierzmowanie pozwoli im żyć w zgodzie z Bogiem, zachować wiarę katolicką i budować przepełniony Duchem Świętym żywy Kościół.
– Dziękuję Wam za to wyznanie wiary, a także pragnienie bycia wiernymi członkami Kościoła i świadkami Chrystusa.

Na zakończenie, arcybiskup zachęcał młodzież, aby każdy z nich modlił się do Ducha Świętego, prosząc Go o moc, mądrość, odwagę, umiejętność i miłość.

FOTORELACJA

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska

Bierzmoanie w Chrzanowie-Kościelcu | Abp Marek Jędraszewski, 15.03.2019

ZOBACZ TAKŻE