STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / MSZA ŚW. Z OKAZJI 25-LECIA CENTRUM FORMACJI DUCHOWEJ KSIĘŻY SALWATORIANÓW

Msza św. z okazji 25-lecia Centrum Formacji Duchowej księży salwatorianów

- Twoje słowo, Boże, Twój Jednorodzony Syn – Boski Logos, daje mi życie w swoich sakramentach, w swoim słowie, które sprawia, że mogę powiedzieć „Jestem istotą żyjącą, a przez to powołaną do tego, by oddawać chwałę Bogu” - mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. z okazji 25-lecia Centrum Formacji Duchowej księży salwatorianów.W homilii arcybiskup przywołał słowa Jezusa: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza” i stwierdził, że ci, którzy w nie uwierzyli, stali się pełni życia. Zbawiciel wyznaczył los człowieka ochrzczonego, włączonego w Jego śmierć i zmartwychwstanie. – Zmartwychwstanie pokazało, że ciało Jezusa jest świątynią, a ci wszyscy, którzy przez chrzest zostali włączeni w Jego śmierć i zmartwychwstanie, sami stają się Boża świątynią – stwierdził arcybiskup.

Przypominał, że dziś obchodzone jest wyjątkowe święto, związane z poświęceniem bazyliki św. Jana na Lateranie. Jej pełna nazwa brzmi: „Papieska Bazylika Najświętszego Zbawiciela, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty na Lateranie” i posiada szczególny tytuł: „Matki i głowy wszystkich kościołów Miasta i Świata”. Arcybiskup przypomniał historię tego miejsca, którego początki wiązały się ze zwycięstwem Konstantyna Wielkiego. Władca pozwolił papieżowi wznieść świątynię ku czci Jezusa Chrystusa Zbawiciela. W 1144 r. poświęcono ją także Janowi Chrzcicielowi i Janowi Ewangeliście.

Dzieje Kościoła są nierozerwalnie związane z historią katedry na Lateranie. Ta bazylika łączy się z dziejami innych rzymskich świątyń oraz z ludźmi, otrzymującymi w nich sakramenty. Dzięki temu ciągłe potwierdzenie znajdują słowa św. Ireneusza: „Chwałą Boga jest żyjący człowiek, natomiast życie człowieka polega na widzeniu Boga”.

Arcybiskup zauważył, że w dzieje Kościoła wpisuje się także historia Centrum Formacji Duchowej księży salwatorianów. Dodał, że ta Eucharystia rozpoczyna XIX Dni Duchowości Biblijnej od hasłem „Twoje Słowo daje mi życie”. – Twoje słowo, Boże, Twój Jednorodzony Syn – Boski Logos, daje mi życie w swoich sakramentach, w swoim słowie, które sprawia, że mogę powiedzieć „Jestem istotą żyjącą, a przez to powołaną do tego, by oddawać chwałę Bogu” – podkreślił na zakończenie.

25-lecie Centrum Formacji Salwatorianów w Krakowie

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Wideo

ZOBACZ TAKŻE