STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / NOWO POWOŁANY WYDZIAŁ DS. CHARYTATYWNYCH KURII METROPOLITALNEJ W KRAKOWIE

Nowo powołany Wydział ds. Charytatywnych Kurii Metropolitalnej w Krakowie

W środę popielcową Metropolita Krakowski Abp Marek Jędraszewski powołał nowy wydział w Kurii Metropolitalnej ds. Charytatywnych.

Nowo powołany Wydział ds. Charytatywnych Kurii Metropolitalnej w Krakowie

W dekrecie ustanawiającym nowy wydział czytamy:

Dyrektorium o posłudze duszpasterskiej biskupów Kongregacji ds. Biskupów Apostolorum Successores wskazuje, że „biskup, na wzór Miłosiernego Samarytanina (por. Łk. 10, 37), troszczy się, by wierni byli pouczani, zachęcani, a także właściwie wspomagani
w realizacji wszelkich dzieł miłosierdzia, zarówno indywidualnie w konkretnych okolicznościach ich życia, jak i uczestnicząc w rozmaitych formach zorganizowanej pomocy” (art. 194).

Mając na uwadze powyższe zadania, a także wyrażoną w Kodeksie Prawa Kanoniczego (kan. 473 §1) oraz w tym samym Dyrektorium (Apostolorum Successores art. 197) potrzebę właściwej koordynacji dzieł miłosierdzia w powierzonym mi Kościele lokalnym, ustanawiam niniejszym Wydział ds. Charytatywnych Kurii Metropolitalnej w Krakowie z siedzibą w Krakowie, przy ul. Franciszkańskiej 3.

Zadania nowo powołanego wydziału:

a) koordynacja działań osób i instytucji prowadzących działalność pomocową w imieniu Kościoła Katolickiego na terenie Archidiecezji Krakowskiej;
b) gromadzenie informacji i statystyk związanych z dziełami charytatywnymi Kościoła w Archidiecezji Krakowskiej;
c) animowanie programu formacji duchowej dla zaangażowanych w dzieła miłosierdzia;
d) organizacja wydarzeń o charakterze pomocowym w imieniu Archidiecezji Krakowskiej;
e) koordynacja komunikacji medialnej inicjatyw charytatywnych;
f) pośrednictwo w kontaktach instytucji i dzieł pomocowych z urzędami państwowymi i samorządowymi oraz wsparcie w uzyskiwaniu środków z funduszy państwowych, samorządowych i prywatnych;
g) ocena i opiniowanie instytucji i dzieł pomocowych.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

 

ZOBACZ TAKŻE