STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBIEKTÓW SAKRALNYCH – SEMINARIUM

Ochrona przeciwpożarowa obiektów sakralnych – seminarium

W dniu 18 czerwca 2019 r. w auli Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie pod patronatem honorowym Kurii Metropolitalnej w Krakowie odbędzie się Seminarium Naukowo-Techniczne na temat: Ochrona przeciwpożarowa obiektów sakralnych. Seminarium organizuje Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Ochrona przeciwpożarowa obiektów sakralnych – seminarium

Seminarium przeznaczone jest dla właścicieli, zarządzających, użytkowników i innych osób zajmujących się na co dzień sprawami ochrony przeciwpożarowej zabytkowych obiektów sakralnych.

Seminarium będzie obejmowało m.in. tematy związane z obowiązkami i zadaniami właścicieli budynków w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przygotowanie budynku i terenu do prowadzenia akcji przeciwpożarowej, ustalenia sposobów postępowania na wypadek pożaru (klęski żywiołowej) itp.

Udział w seminarium dla właścicieli i zarządzających zabytkowymi obiektami sakralnymi znajdującymi się na terenie województwa małopolskiego jest bezpłatny. Zgłaszanie do udziału w seminarium odbywa się poprzez stronę: www.sapsp.pl/seminarium. Termin rejestracji upływa 10 czerwca 2019 r. lub w momencie wyczerpania miejsc.

Szczegółowe informacje na temat seminarium  zamieszczone są na stronie internetowej : www.straz.krakow.pl oraz www.sapsp.pl.

ZOBACZ TAKŻE