STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ODPUST ŚW. JÓZEFA W DIECEZJALNYM SANKTUARIUM

Odpust św. Józefa w diecezjalnym sanktuarium

Pod przewodnictwem kardynałów Stanisława Dziwisza i Mariana Jaworskiego odbyły się w Krakowie w kościele sióstr bernardynek uroczystości odpustowe ku czci św. Józefa. Kościół sióstr bernardynek z łaskami słynącym obrazem opiekuna Jezusa od trzech lat pełni funkcję diecezjalnego sanktuarium, gdzie czczony jest ten święty.

Odpust św. Józefa w diecezjalnym sanktuarium

Podczas Mszy św. kard. Stanisław Dziwisz dziękował za lata posługi biskupiej w 21. rocznicę przyjęcia sakry. Opiece św. Józefa zawierzył także Kościół w Polsce i w Krakowie.

Rozpoczynając Mszę św. sekretarz Jana Pawła II przypominał o wielkiej czci, jaką od dzieciństwa papież otaczał św. Józefa, zarówno w Wadowicach, jak i w Krakowie. Będąc biskupem krakowskim, Karol Wojtyła często przychodził do sióstr bernardynek na prywatną modlitwę.

W Mszy św. uczestniczyli ojcowie bernardyni, którzy opiekują się świątynią i wspólnotą sióstr, a także licznie zgromadzeni pielgrzymi z Krakowa i całej Polski.

Homilię wygłosił kard. Marian Jaworski. Podkreślał mądrość, duchową dojrzałość i odwagę św. Józefa, który „od początku poznawał i doświadczał nieskalaności Matki Najświętszej”.
– Św. Józef stykał się z wielką tajemnicą obecności Bożej w Matce Najświętszej. To nie znaczy, że wszystko zrozumiał. On miał świadomość, że Maryja wychodzi poza wszystkie miary ludzkie. Wiedział, że odznacza się wyjątkową świętością – wyjaśniał hierarcha.

Podkreślał, że św. Józef miał wielki udział w przyjściu Syna Bożego na ziemię. – Gdyby nie jego mądrość i duchowa dojrzałość, to przyjście Jezusa na świat byłoby niemożliwe. Jak mógł się narodzić Syn Boży i być poza życiem rodzinnym? – zastanawiał się kaznodzieja. Dodał, że Józef był człowiekiem zawierzenia Opatrzności Bożej, które owocowało w jego życiu. Mówiąc o jego odwadze, zaznaczył, że Józef z Nazaretu starał się swoje życie całkowicie oddać Jezusowi i „uczył się tego, co znaczy, że jest On Synem Bożym”.

Klasztor i kościół sióstr bernardynek w Krakowie istnieją od 1646 r. Od tego czasu datowany jest także kult św. Józefa. Do dziś do niewielkiego kościółka ściągają rzesze pielgrzymów z Krakowa i całej Polski. W sanktuarium nieprzerwanie od 14 maja 1884 r. trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Trzy lata temu kard. Stanisław Dziwisz ogłosił świątynię diecezjalnym sanktuarium św. Józefa.

 

KAI
Fot. Ks. Paweł Kummer | Archidiecezja Krakowska

Galeria

ZOBACZ TAKŻE