STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / POKAŻCIE ŚWIATU PIĘKNY KOŚCIÓŁ! BIERZMOWANIE W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ

Pokażcie światu piękny Kościół! Bierzmowanie w Woli Zachariaszowskiej

- Żyjcie Duchem Świętym, Duchem miłości i prawdy! - mówił arcybiskup Marek Jędraszewski w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Woli Zachariaszowskiej, gdzie udzielił Sakramentu Bierzmowania.

Pokażcie światu piękny Kościół! Bierzmowanie w Woli Zachariaszowskiej

Metropolitę powitał proboszcz, ks. Michał Kowalski, który podziękował arcybiskupowi za umocnienie parafian w wierze, nadziei i miłości, a także złożył mu życzenia z okazji 46. rocznicy jego święceń kapłańskich.

– Wielki to zaszczyt podejmować tak wspaniałego i rozmiłowanego w Panu Bogu, krzewiciela świętej wiary.

W homilii, arcybiskup odwołał się do wydarzeń z Wieczernika, które odsłoniły Bożą miłość: umycie nóg, ustanowienie Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa, a także zapowiedź zbawienia świata. Chrystus przekazał swoim uczniom również duchowy testament, zawarty w przykazaniach miłości.

– Pan Jezus stawia głębokie kryterium tego, jak mają się kochać jego uczniowie: „Nie ma większej miłości, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. Zależy Mu na naszym szczęściu.

Metropolita zaznaczył, że apostołowie oddali swoje życie w imię głoszonej Ewangelii, z miłości do Chrystusa i do współbraci. Dodał, że w swojej misyjnej posłudze byli otwarci na działanie Ducha Świętego. Zwracając się do kandydatów do bierzmowania, podkreślił, że zobowiązali się oni do mężnego wyznawania swoje wiary.

– Nie bójcie się, że otwieracie się na to, co Duch Święty mówi przez nauczanie Kościoła i w głębi Waszych sumień (…) Chciejcie żyć Jego mocą. Będzie się to objawiało w Waszej wzajemnej miłości. Żyjcie Duchem! Słuchajcie Go i nie bójcie się działać tak, jak tego od Was oczekuje.

Arcybiskup zwrócił uwagę, że złe postępowania zasmuca Ducha Świętego. Każdy chrześcijanin musi odwrócić się od fałszu i przemocy, którymi żyje współczesny świat, dążąc do przepaści i samozagłady.

– Mówię to do Was, będąc głęboko przekonany, że będziecie wierni darom Ducha Świętego, które za chwilę otrzymacie. Będziecie w dzisiejszym świecie pokazywać piękny, pełen radości i prawdy Kościół, żyjący Duchem Świętym (…) Modlimy się za Was, abyście byli wierni tej miłości, do której wzywa nas Pan Jezus.

Podczas uroczystości arcybiskup wręczył dyplom ks. profesorowi Józefowi Krzywdzie CM z okazji 50. rocznicy jego święceń kapłańskich, które otrzymał z rąk biskupa Jana Pietraszki 24 maja 1969 roku. Ksiądz Krzywda od 1997 roku wykładał prawo kanoniczne na Papieskiej Akademii Teologicznej, a rok później otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych. 30 listopada 2004 roku Kongregacja Wychowania Katolickiego przyznała Księdzu Krzywdzie tytuł profesora, a 5 kwietnia następnego roku mianowała go dyrektorem Instytutu Prawa Kanonicznego Papieskiej Akademii Teologicznej. 30 listopada 2011 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski uhonorował Księdza Krzywdę srebrnym medalem za długoletnią służbę.

– To dla mnie wielka radość, że mogę być tu dziś razem z Wami, udzielając Sakramentu Bierzmowania i jednocześnie wyrazić słowa gratulacji i najlepszych życzeń ks. profesorowi (…) Niech miłosierny Bóg pozwoli trwać w głębi wypowiedzianego kiedyś: „Oto jestem” na służbie tajemnicy odkupienia na miarę pełni Chrystusowej. – mówił arcybiskup.

Ksiądz profesor podziękował za życzenia i zapewnił o modlitewnej pamięci. Jubileusz 30-lecia kapłaństwa obchodzi też w tym roku proboszcz parafii, ks. Michał Kowalski.

FOTORELACJA

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Video Katarzyna Katarzyńska

Bierzmowanie w Woli Zachariaszowskiej | Abp Marek Jędraszewski, 24.05.22019 r.

ZOBACZ TAKŻE