STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / REKRUTACJA NA KIERUNEK PEDAGOGIKA NA UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

Rekrutacja na kierunek pedagogika na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie prowadzi rekrutację na nowo otwartym kierunku studiów z pedagogiki. Otwarcie tego kierunku jest realizacją misji naszego Uniwersytetu troski o odpowiedzialne wychowanie i edukację młodego pokolenia na fundamencie chrześcijańskich wartości w duchu nauczania naszego Patrona św. Jana Pawła II. Nasza Uczelnia nawiązuje w ten sposób do chlubnej historii kształcenia pedagogicznego w Krakowie na poziomie uniwersyteckim, które było prowadzone już od połowy XIX wieku na Wydziale Teologicznym, stanowiącym wówczas integralną część Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rekrutacja na kierunek pedagogika na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet nasz oferuje studia z pedagogiki na poziomie magisterskim (drugi stopień studiów) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na dwóch ważnych i potrzebnych specjalnościach:

  • pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią, przygotowująca do pracy z osobami wykluczonymi społecznie w różnych instytucjach wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych;
  • tanatopedagogika, kształcąca specjalistów do pracy z osobami terminalnie chorymi, ich rodzinami i otoczeniem w hospicjach, opiece domowej, organizacjach pozarządowych i innych placówkach o charakterze opiekuńczo-terapeutycznym.

        Wydział Nauk Społecznych prowadzi także rekrutację na trzy inne kierunki studiów: nauki o rodzinie, dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz praca socjalna. Informacje o zasadach i terminach rekrutacji można odnaleźć na stronach Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

        Serdecznie zapraszamy do studiowania pedagogiki, a także innych kierunków prowadzonych na naszym Uniwersytecie.

SZCZEGÓŁY

FACEBOOK

Ks. dr hab. Michał Drożdż prof. UPJPII
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

ks. dr hab. Grzegorz Godawa
Prodziekan ds. studenckich
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

 

ZOBACZ TAKŻE