STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / RYCERZ MA BYĆ MĘŻNY, SZLACHETNY I WALECZNY. REKOLEKCJE DLA RYCERZY JANA PAWŁA II

Rycerz ma być mężny, szlachetny i waleczny. Rekolekcje dla Rycerzy Jana Pawła II

- Być rycerzem, to znaczy być człowiekiem mężnym. Nie poddawajcie się złu, nie ulegajcie słabościom, sprzeciwiajcie się temu, co zaciemnia obraz dziecka Bożego w was samych i w tych, do których jesteście posłani. - mówił kardynał Stanisław Dziwisz w homilii, jaką wygłosił podczas wielkopostnych rekolekcji dla Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II w Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie.

Rycerz ma być mężny, szlachetny i waleczny. Rekolekcje dla Rycerzy Jana Pawła II

Kardynał podkreślił, że celem rekolekcji jest głębsze poznanie samego siebie w świetle Słowa Bożego, a także odpowiedź człowieka na miłosierną miłość Boga, jaka realizuje się w głoszeniu Chrystusa i Jego Królestwa. Dodał, że zapisane na kartach dzisiejszej Ewangelii, powołanie celnika Mateusza powinniśmy odnieść do naszego życia.
– Jeżeli chcemy, żeby Jezus przyszedł do nas, musimy uznać się za grzesznych, i to jest pierwszy krok na drodze naszego wielkopostnego i rekolekcyjnego nawrócenia. Jeżeli chcemy, by Jezus zatroszczył się o nas jak lekarz, musimy uznać, że jesteśmy duchowo chorzy, że potrzebujemy pomocy boskiego Lekarza dusz i serc.

Kardynał zauważył również, że prorok Izajasz wzywa każdego do uporządkowania swojego wnętrza i bycia darem dla bliźniego. Przypomniał, że Jan Paweł II żył Słowem Bożym, które rzeźbiło jego duchową sylwetkę i kształtowało tożsamość ucznia i apostoła Chrystusa.
– Jan Paweł II okazał się wielkim darem dla współczesnego Kościoła i świata, dla nas wszystkich. Wielu z nas, dziś już starszych, pamięta wydarzenia sprzed czterdziestu laty, gdy metropolita krakowski został Biskupem Rzymu i pasterzem Kościoła powszechnego. Wydarzenie było tym bardziej przełomowe, że duchowym przywódcą katolickiego świata został człowiek pełniący wcześniej pasterką służbę w kraju „za żelazną kurtyną” tak zwanego obozu socjalistycznego, a w gruncie rzeczy totalitarnego i bezbożnego systemu, zniewalającego ludzi i narody.

Papież Polak, choć nie dysponował żadną armią, przyczynił się do obalenia komunistycznego reżimu. Całą swoją ufność pokładał w Jezusie i Jego Matce, co znalazło swój wyraz w haśle: „Totus Tuus” – „Cały Twój”. Kardynał zwrócił uwagę, że członkowie Zakonu Jana Pawła II inspirują się w swoim programie i działaniu postawą swojego Patrona.
– Odwołujecie się przede wszystkim do jego wiary i świętości, bo sami stawiacie sobie szlachetny cel, by wzrastać w wierze i dorastać przez całe życie do świętości. Odwołujecie się do miłosierdzia, którego Jan Paweł II był apostołem, które głosił światu i którym się kierował w swojej służbie.

Na zakończenie, kardynał powierzył Bogu całą działalność Zakonu, prosząc, aby przyczyniła się ona do duchowej i moralnej odnowy Polski.

Podczas uroczystej Mszy św. przyznano rycerzom Jana Pawła II godności oraz wręczono ryngrafy z wizerunkami Matki Bożej oraz Jana Pawła II.

Kardynał Stanisław Dziwisz jako inspirator i założyciel zakonu otrzymał specjalny ryngraf rycerski z wizerunkiem św. Jana Pawła II. Dziękując podkreślił, jak w tych szczególnie trudnych dla Kościoła na świecie i w Polsce czasach są potrzebni rycerze broniący wartości i wiary, czemu całe życie oddany był Ojciec Święty. Wyraził też radość, że członków zakonu Jana Pawła II z roku na rok przybywa w całej Polsce, nie tylko przy Sanktuarium Papieża Polaka, które kardynał Dziwisz wzniósł po to, aby kultywować i przekazywać kolejnym pokoleniom wiedzę o wyjatkowym pontyfikacie oraz uniwersalne nauczanie Ojca Świętego.

– Kościół Was potrzebuje, zwłaszcza, że przeżywa różne trudności (…) Potrzeba Rycerzy, aby byli siłą Kościoła, wspierali go swoją mądrością, przekonaniami i świętością. Kościół potrzebuje odrodzenia i nawrócenia. Kościół jest święty, bo jego głową jest Chrystus. Niech Wasz Patron wspiera Was, inspiruje i dodaje sił! – mówił przed błogosławieństwem kardynał.

Zakon Rycerzy Jana Pawła II jest formacją świeckich mężczyzn, stawiających sobie za wzór Świętego Jana Pawła II, który swoim świadectwem pokazał, jak harmonijnie łączyć męskość i świętość. Bratem Rycerzem Zakonu Jana Pawła II może zostać mężczyzna – katolik, żyjący w pełnej łączności ze Stolicą Apostolską, zarekomendowany przez co najmniej jednego z Braci Rycerzy lub duchownego katolickiego.

FOTORELACJA

HOMILIA

Joanna Folfasińska, Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Video Katarzyna Katarzyńska

Rekolekcje Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II w Sanktuarium JPII w Krakowie | Kard. Stanisław Dziwisz, 9.03.2019

ZOBACZ TAKŻE