STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / RZYMSKIE DNI JANA PAWŁA II

Rzymskie Dni Jana Pawła II

W środę, 31 maja br. w Auli Jana Pawła II przy kościele św. Stanisława B. M. w Rzymie, podczas konferencji prasowej, został podpisany list intencyjny w sprawie współpracy dotyczącej organizacji wydarzenia naukowego - „Dni Jana Pawła II w Rzymie” pomiędzy Kościołem i Hospicjum św. Stanisława B. M. w Rzymie reprezentowanym przez rektora – ks. dra Pawła Ptasznika, a Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie reprezentowanym przez rektora – ks. prof. dr hab. Roberta Tyrałę oraz Fundacją Watykańską Jana Pawła II reprezentowaną przez administratora – ks. dra Dariusza Giersa.Celem Dni Jana Pawła II w Rzymie jest upamiętnienie osoby Papieża Polaka, przypomnienie i lepsze poznanie jego myśli i nauczania, zastosowanie ich do współczesnych sytuacji oraz rozpowszechnienie jego spuścizny w środowisku akademickim w Rzymie, ze szczególnym uwzględnieniem wyższych uczelni Kościoła katolickiego. Sygnatariuszom listu intencyjnego udało się osobiście zaprosić już kilka rzymskich uczelni do współorganizowania wydarzenia. Spotakano się z władzami: Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego, Papieskiego Uniwersytetu Urbanianum, Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża i Papieskiego Uniwersytetu Angelicum. W najbliższych dniach planowane są podobne rozmowy z rektorami pozostałych uczelni. Odbyło się również spotkanie z polskimi wykładowcami, którzy pracują na wyżej wspomnianych uniwersytetach.

„Zależy nam – mówi ks. Paweł Ptasznik – by tematyka Dni inspirowana była charakterystycznymi wątkami nauczania Jana Pawła II, a sama inicjatywa by zaangażowała przede wszystkim młodych ludzi. Odbędzie się seria konferencji na różnych uniwersytetach oraz wspólne wydarzenia. Ponadto zaprosimy studentów i doktorantów do napisania artykułów na temat nauczania Jana Pawła II. Najlepsze z nich zostaną nagrodzone możliwością odczytania ich na konferencji i opublikowania w czasopiśmie naukowym. Chcielibyśmy zorganizować także wydarzenia kulturalne, takie jak koncert czy wystawy. Proponowane są dwie daty: 18-22 marca lub 15-19 kwietnia 2024 roku”.

Z inicjatywą Dni Jana Pawła II w Rzymie wyszedł kościół św. Stanisława B. M przy via delle Botteghe Oscure 15 i zaprosił do współpracy, w pierwszej kolejności, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Fundację Jana Pawła II w Watykanie. Projekt nawiązuje do podobnego wydarzenia naukowego, które od 2006 roku jest organizowane przez wyższe uczelnie i inne placówki naukowe z Krakowa oraz z innych miejscowości województwa małopolskiego, w tym przez wspomniany już Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.

“Będzie to doskonała okazja do współpracy z uczelniami papieskimi, upamiętnienia nauczania Jana Pawła II i odczytania go na nowo. To był motyw, który zainspirował Dni, które rozpoczęły się zaraz po jego śmierci. To okazja, by zwrócić się do młodych ludzi, używając ich języka. W Krakowie rozpoczęto też publikację Opera omnia, zaczynając od pracy doktorskiej Karola Wojtyły. Teraz nadszedł czas, aby przełożyć to doświadczenie na środowisko akademickie w Rzymie” – stwierdził ks. Robert Tyrała, rektor Papieskiego Uniwersytetu w Krakowie.

„Temat, datę, szczegółowy plan, ostateczną listę organizatorów oraz skład Komitetu Honorowego, Komitetu Organizacyjnego i Biura Organizacyjnego Dni Jana Pawła II w Rzymie, chcielibyśmy przedstawić w listopadzie br.” – przekazał ks. Dariusz Giers.

Stanisław Nocuń
Foto – Jan Rzepka

 

Galeria

ZOBACZ TAKŻE