STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / SPOTKANIE OPŁATKOWE DLA NAUCZYCIELI I KATECHETÓW

Spotkanie opłatkowe dla nauczycieli i katechetów

Nauczyciele i katecheci z Archidiecezji Krakowskiej składali sobie noworoczne życzenia z abp. Markiem Jędraszewskim i kurator Barbarą Nowak w czasie spotkania opłatkowego w Domu Arcybiskupów Krakowskich.Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w kaplicy Domu Arcybiskupów Krakowskich. Na początku liturgii ks. Konrad Kozioł powiedział, że modlitwa jest okazją do zawierzania Jezusowi Chrystusowi oświaty, kształcenia i wychowywania ludzi młodych. – Chcemy, aby młodzi ludzie byli przez nas zaopiekowani, abyśmy przekazywali im wartości prawdziwe, nieprzemijające, obecne w Ewangelii – mówił dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

– Wiedział Bóg, że jedyny ratunek dla ludzkości to sprowadzić ją na drogę prawdy, miłości i prawdziwego szczęścia – mówił ks. Stanisław Czernik zwracając uwagę, że Bóg, poprzez wcielenie, zrezygnował ze swojej chwały, żeby poprowadzić ludzi do odnowy życia. Zauważył, że taktyka Boga powinna zastanawiać, bo wybrał reformę świata „od dołu”, a nie „od góry”. Ta druga droga byłaby zagrożeniem dla największego daru, jaki otrzymał człowiek, czyli wolności. – Wolność jest darem Boga, a Bóg nigdy nie sięga po nią siłą – mówił Dyrektor Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Zaznaczył, że to pierwsza wskazówka dla nauczycieli i katechetów: dać uczniom wolność i nigdy jej nie zabierać. Druga płynie z dzisiejszej Ewangelii, w której trędowaty mówi do Jezusa: „jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. – Szukanie i znalezienie woli Boga – to największy cud dla Boga w relacji do nas – mówił ks. Stanisław Czernik podkreślając, że Bóg wie, co jest dla nas dobre. – Życzę, abyśmy byli wolnymi ludźmi i byśmy zostawiali przestrzeń wolności innym, szczególnie tym, których uczymy i katechizujemy – składał życzenia kapłan.

Po Mszy św. miało miejsce spotkanie opłatkowe z abp. Markiem Jędraszewskim w Sali Królewskiej, gdzie zasłużonym katechetom wręczono Medale św. Jana Pawła II.

– Naszym powołaniem jest troska o młode pokolenie Polaków, o integralne wychowanie, o którym nie ma mowy bez Pana Boga. Polska szkoła potrzebuje nauczycieli i wychowawców – świadków wiary – mówił ks. Konrad Kozioł zaznaczając, że młodzi ludzie potrzebują dziś osób, które pomogą kształtować ich świat wartości. Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie podziękował abp. Markowi Jędraszewskiemu za to, że obronił katechezę w polskich szkołach.

W słowie skierowanym do nauczycieli i katechetów abp Marek Jędraszewski zwrócił uwagę na „radość Ewangelii i radość głoszenia Ewangelii”. Zaznaczył, że nie chodzi o pewien nastrój, ale o człowieka, którego chce się obdarzyć radością. Metropolita krakowski przypomniał hasło z obrazka prymicyjnego Josepha Ratzingera nawiązujące do słów św. Pawła z Listu do Koryntian: „Nie jesteśmy panami waszej wiary, ale sługami waszej radości”. – Wiara jest łaską, którą daje Bóg. Nie my jesteśmy panami tej łaski, ale mamy służyć ludziom głoszeniem Ewangelii po to, aby byli pełni Bożej radości – mówił arcybiskup życząc, by nauczyciele w pracy z dziećmi i młodzieżą nieśli im radość Ewangelii. Zachęcał, by trwać w radości, którą wierzący mają nieść całemu światu. – Bez Chrystusa człowiek nie jest w stanie poznać swojej godności, przeznaczenia i sensu życia. A z Nim może żyć pełnią radości – podkreślał metropolita nawiązując do nauczania Jana Pawła II.

Małopolska Kurator Oświaty nazwała katechetów „drogowskazem”, który pokazuje młodym ludziom to, co najpiękniejsze i najważniejsze. Nawiązując do postulatu krakowskich radnych, aby lekcje religii nie były finansowane ani z budżetu centralnego, ani samorządowego, a katecheci pracowali na zasadach wolontariatu kurator Barbara Nowak podkreśliła, że tym bardziej katecheci są potrzebni w szkole, by głosić prawdę. Zachęcała do odwagi na wzór abp. Marka Jędraszewskiego. – Mamy mówić w porę i nie w porę i trafiać do serc młodych ludzi, mamy ich zachwycić Bogiem i miłością do człowieka – mówiła małopolska kurator życząc sił katechetom.

Spotkanie opłatkowe nauczycieli 12.01.2022 r.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Wideo

ZOBACZ TAKŻE