STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / STOWARZYSZENIE NE CEDAT ACADEMIA W OBRONIE DOBREGO IMIENIA KARD. ADAMA SAPIEHY I ŚW. JANA PAWŁA II

Stowarzyszenie NE CEDAT ACADEMIA w obronie dobrego imienia kard. Adama Sapiehy i św. Jana Pawła II

„Sugerowanie, iż postawa Księcia Kardynała wobec tajnych seminarzystów mogła mieć inne podłoże niż rzeczywista walka o rozwój stanu duchownego w obliczu tragicznych wydarzeń II wojny światowej, nie jest podparte żadnymi realnymi dowodami” – czytamy w deklaracji Stowarzyszenia NE CEDAT ACADEMIA, której przedstawiciele złożyli dziś kwiaty pod pomnikiem papieża Polaka na dziedzińcu krakowskiej kurii oraz odczytali oświadczenie dotyczące obrony dobrego imienia kard. Adama Sapiehy i św. Jana Pawła II.W 78. rocznicę pierwszej powojennej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, która miała miejsce 19 marca 1945 r. złożono kwiaty pod tablicami upamiętniającymi tajne nauczanie na ul. Podwale 2, w Collegium Novum oraz pod pomnikiem św. Jana Pawła II na dziedzińcu Pałacu Arcybiskupiego, gdzie w imieniu Zarządu Stowarzyszenia NE CEDAT ACADEMIA oświadczenie dotyczące obrony dobrego imienia kard. Adama Sapiehy i św. Jana Pawła II złożyła wiceprezes stowarzyszenia, Maria Gracja Krzyżanowska.

– Sugerowanie, iż postawa Księcia Kardynała wobec tajnych seminarzystów mogła mieć inne podłoże niż rzeczywista walka o rozwój stanu duchownego w obliczu tragicznych wydarzeń II wojny światowej, w wyniku której zginęło blisko 3 tys. polskich duchownych, a więc prawie 20 proc. przedwojennego duchowieństwa, nie jest podparte żadnymi realnymi dowodami – mówiła Maria Gracja Krzyżanowska. – W świetle dostępnej wiedzy historycznej należy je odbierać wyłącznie jako nieudaną próbę zdyskredytowania autorytetu moralnego zarówno kardynała Sapiehy – Księcia Niezłomnego, jak i jego największego wychowanka: Karola Wojtyły, późniejszego papieża świętego Jana Pawła II – dodała.

W oświadczeniu zwrócono także uwagę na fałszywe oskarżenia wobec bp. Karola Wojtyły, oparte na „insynuacjach, domniemaniach i z góry założonych tezach”, które „nie tylko zaprzeczają regułom warsztatu historycznego i dziennikarskiego”, ale są przede wszystkim „działaniem wbrew prawdzie”. – Wobec metod odległych od uczciwego i rzetelnego dochodzenia do prawdy, którego św. Jan Paweł II zawsze nawoływał środowisko akademickie (…), my jako stowarzyszenie będące częścią wspólnoty Universitas nie możemy przejść obojętnie. Non possumus! – powiedziała Maria Gracja Krzyżanowska.

Stowarzyszenie NE CEDAT ACADEMIA przypomina, że w sierpniu 1944 r. kilkunastu alumnów konspiracyjnego seminarium duchownego znalazło schronienie w Pałacu Arcybiskupim kard. Adama Sapiehy. Był to czas zaostrzonego terroru niemieckiego i nasilonych represji po wybuchu Powstania Warszawskiego – Niemcy w masowych łapankach uwięzili i wywieźli do obozów koncentracyjnych lub rozstrzelali wówczas 8 tysięcy młodych mężczyzn.

Konspiracyjna forma studiów teologicznych w seminarium duchownym w Krakowie funkcjonowała od roku 1941 r., ponieważ okupant niemiecki zakazał legalnego kształcenia na poziomie uniwersyteckim. W październiku 1942 r. do tajnego seminarium wstąpił Karol Wojtyła. 9 sierpnia 1944 r. cudem uniknął aresztowania w czasie masowej łapanki na krakowskich Dębnikach. Tego szczęścia nie miał kleryk Feliks Zachuta, który wstąpił do seminarium w tym samym roku co Wojtyła – został rozstrzelany w publicznej egzekucji w więzieniu na Montelupich.

Jak podkreśla Stowarzyszenie NE CEDAT ACADEMIA, to właśnie z obawy o kolejne masowe aresztowania metropolita Adam Sapieha postanowił umieścić grupkę tajnych alumnów w tajemnicy przed Niemcami w swojej rezydencji biskupiej. Klerycy mieszkali m.in. w Sali Królewskiej, w której dziś znajduje się słynne Okno Papieskie. Stowarzyszenie zaznacza, że liczący wówczas 77 lat abp Adam Sapieha wykazał się nie tylko powszechnie przypisywaną mu cechą – niezłomnością charakteru, dzięki której stanowił oparcie dla całego społeczeństwa polskiego podczas ciemnej nocy okupacji niemieckiej, ale także roztropnością. Być może to dzięki niemu Karol Wojtyła ocalał z wojennej pożogi, unikając losu swojego zamordowanego przez Niemców kolegi z tajnego seminarium.

Stowarzyszenie NE CEDAT ACADEMIA zostało powołane by dbać o pamięć i prawdę historyczną o wydarzeniach II wojny światowej: o terrorze i zbrodniach niemieckich oraz sowieckich okupantów ziem polskich, jak również o bohaterskiej i niezłomnej postawie Polaków wobec zła, które ich spotkało, a w szczególności środowiska akademickiego lat 1939-1945.

78. rocznica pierwszej powojennej inauguracji roku akademickiego i deklaracja Stowarzyszenia NE CEDAT ACADEMIA na dziedzińcu Pałacu Arcybiskupów Krakowskich 20.03.2023 r.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE