STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / SYMPOZJUM “BÓG BOGATY W MIŁOSIERDZIE”

Sympozjum “Bóg bogaty w miłosierdzie”

"Bóg bogaty w miłosierdzie" - pod takim hasłem, w sobotę – 3 października 2020 roku – w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbyło się sympozjum z okazji 40. rocznicy ogłoszenia encykliki św. Jana Pawła II "Dives in misericordia". Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski.

Sympozjum “Bóg bogaty w miłosierdzie”

W swoim słowie skierowanym do uczestników spotkania ks. dr Zbigniew Bielas, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach zauważył: “Bóg bogaty w miłosierdzie” – taki właśnie tytuł wybraliśmy dla dzisiejszego sympozjum zorganizowanego z okazji 40. rocznicy ogłoszenia encykliki “Dives in misericordia”. Te słowa przypominają również hasło ostatniej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny, która odbyła się w sierpniu 2002 r. i tak bardzo była związana z tajemnicą Miłosierdzia i Łagiewnikami – to wtedy właśnie Jan Paweł II dokonał na tym miejscu Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu.

Jak mówił ks. Bielas, pośród wielu rocznic jakie są związane z Janem Pawłem II i orędziem Bożego Miłosierdzia, a które obchodzimy w 2020 roku, Sanktuarium w Łagiewnikach chciało również wyeksponować 40-lecie ogłoszenia trzeciej z encyklik Jana Pawła II poświęconej Bożemu Miłosierdziu, pierwszej encyklice w historii Kościoła w całości poświęconej “Bogu bogatemu w miłosierdzie”.

W czasie sympozjum głos zabrał kard. Stanisław Dziwisz. Przypomniał on, że jedno z ważnych pytań na temat pontyfikatu i dziedzictwa Jana Pawła II dotyczy tego, w jakiej mierze to, co Jan Paweł II dał Kościołowi powszechnemu i światu było związane z partykularną historią i doświadczeniem Kościoła katolickiego w Polsce. – Jako odpowiedź na to pytanie wskazuje się często na maryjność polskiego Papieża, jego rozumienie relacji kultury i wiary, teologię narodu, znaczenie praw człowieka, a szczególnie prawa do wolności religijnej, krytykę marksizmu. Dzisiaj, w czasie tego naukowego upamiętnienia 40-lecia publikacji encykliki o Bożym miłosierdziu “Dives in misericordia” przypominamy, że jednym z takich tematów jest miłosierdzie. Jan Paweł II wyszedł z krakowskiej szkoły miłosierdzia, gdzie głównymi wykładowcami w XX wieku byli: św. brat Albert Chmielowski i św. siostra Faustyna Kowalska – powiedział i dodał, że to tych dwoje świadków Bożego miłosierdzia z proroczą przenikliwością wyczuło, że będziemy go szczególnie potrzebować w epoce po Auschwitz i Archipelagu Gułag, gdzie “ludzie ludziom zgotowali tak straszny los”. – W encyklice “Dives in misericordia” Jan Paweł II przypomina, że wiele straszliwych zbrodni naszego wieku zostało dokonanych w imię dziejowej sprawiedliwości i potrzeby wynagrodzenia doznanych krzywd – zauważył.

Kard. Dziwisz mówił dalej, że dzisiaj, kiedy powracają w życiu społecznym postulaty radykalnego skończenia z niesprawiedliwością i dyskryminacją, musimy przypomnieć sobie ostrzeżenia Jana Pawła II sprzed 40 lat. – Dzisiaj, tak jak zawsze, potrzebujemy w naszych relacjach miłosierdzia. W harmonii z etymologicznym znaczeniem łacińskiego słowa misericordia (miseris cor dare – potrzebującym dać serce), Jan Paweł II określa miłosierdzie jako “miłość, która w sposób szczególny daje o sobie znać w zetknięciu z cierpieniem, krzywdą, ubóstwem, w zetknięciu z całą ludzką kondycją, która na różne sposoby ujawnia ograniczoność i słabość człowieka, zarówno fizyczną jak i moralną.” Tylko taka miłość może spowodować przemianę człowieka i zapoczątkować odnowę całego społeczeństwa. Takiej miłości uczymy się od św. brata Alberta Chmielowskiego, św. siostry Faustyny Kowalskiej i św. Jana Pawła II – zachęcał.

W czasie spotkania wykłady przedstawili: ks. dr Andrzej Dobrzyński (Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie), bp Henryk Ciereszko (Białystok), ks. prof. Jan Machniak (Międzynarodowa Akademia Bożego Miłosierdzia), ks. dr hab. Marek Gilski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), a także ks. prof. Marek Chmielewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski) oraz s. Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia (wszystkie wykłady są dostępne na stronie www.milosierdzie.pl).

W drugiej części sympozjum jego uczestnicy o godz. 15.00 spotkali się w Bazylice Bożego Miłosierdzia na modlitwie w Godzinie Miłosierdzia i Mszy świętej. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Jan Zając. Kustosz honorowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia mówił o Matce Bożej – Matce Miłosierdzia. – Matka Bożego Miłosierdzia umie pojednać serca ludzkie z Sercem Jej Syna. Dlatego staje na drogach nawróceń ludzi do Boga. Pomaga w odkrywaniu miłości, która jest cierpliwa, łaskawa. Pomaga odkryć „nieskończoną gotowość i moc przebaczenia”, jakie Bóg ofiaruje człowiekowi przez Sakrament Pojednania – powiedział i dodał, że Matka Boża Miłosierdzia uczy nas również przeżywania Eucharystii, jako szczególnego objawienia niewyczerpanej miłości Boga w Chrystusie. – Jezus zawsze jest gotowy otworzyć Swe serce i dać życie łaski, łącząc się z ludźmi, jako Zmartwychwstały Pan i przygotować się na ucztę w niebie – podkreślił.

Po zakończeniu Eucharystii chór Sanktuarium Bożego Miłosierdzia “Musica Ex Anima” zaprezentował premierowe wykonanie utworu “Trzy sonety o Bożym Miłosierdziu. Medytacja momentami przechodząca w adorację”, do którego słowa napisał ks. dr Wiesław Hudek, a muzykę skomponował dr hab. Krzysztof Michałek.

Organizatorami sympozjum byli: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Międzynarodowa Akademia Bożego Miłosierdzia.

Małgorzata Pabis | Rzecznik prasowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
ZOBACZ TAKŻE