STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / TYGODNIOWY ODPUST W NAJSTARSZYM SANKTUARIUM KRZYŻA ŚWIĘTEGO W POLSCE

Tygodniowy odpust w najstarszym sanktuarium Krzyża Świętego w Polsce

Mszą św. i procesją z relikwiami Krzyża Świętego rozpocznie się 13 września w bazylice oo. cystersów w Krakowie tygodniowy odpust ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego. W czasie odpustu wierni będą mogli uczcić autentyczne relikwie krzyża, przechowywane w tym miejscu.

Tygodniowy odpust w najstarszym sanktuarium Krzyża Świętego w Polsce

Sanktuarium w Mogile jest najstarszym i najsłynniejszym w Polsce ośrodkiem kultu Pana Jezusa Ukrzyżowanego.

Odpust rozpoczyna Msza św. z procesją pokutną, podczas której niesione są relikwie Krzyża Świętego. W dni powszednie odpustu, według stałego porządku, odprawiane są w bazylice Msze św. i nabożeństwa, podczas których przybywający licznie pielgrzymi rozważają mękę Zbawiciela, uwielbiają Go i dziękują za wszelkie dobro w życiu. W tych dniach odprawiana jest uroczysta Msza św., której przewodniczą wspólnoty zakonne z Krakowa: dominikanie, franciszkanie konwentualni, franciszkanie reformaci, księża misjonarze św. Wincentego á Paulo oraz paulini.

Wieczorne Msze św. gromadzą pielgrzymów z parafii nowohuckich i okolic wraz z duszpasterzami. Przed Eucharystią odprawiane jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Placu św. Jana Pawła II w ogrodzie klasztornym.

W święto Podwyższenia Krzyża Świętego, które przypada w piątek 14 września, wieczornej Mszy św. będzie przewodniczył abp Marek Jędraszewski. Tydzień później w ramach odpustu do mogilskiego sanktuarium będą pielgrzymować chorzy i niepełnosprawni z archidiecezji krakowskiej.

Centralna uroczystość odpustowa przypada w niedzielę 16 września.

W ostatni dzień odpustu, 21 września, sprawowana jest uroczysta Msza św., której przewodniczą cystersi z nowohuckich klasztorów w Mogile i na os. Szklane Domy. Jest to dzień dziękczynienia za otrzymane łaski w czasie kończącego się odpustu.

O kulcie relikwii Krzyża Świętego w mogilskim sanktuarium donosiła prasa w pierwszej połowie XX w. W archiwum klasztornym nie zachował się jednak dokument potwierdzający autentyczność relikwii. Stąd od 1961 roku opactwo posiada już potwierdzoną, sporą cząstkę relikwii Krzyża Świętego pochodzącą z bazyliki Santa Croce w Rzymie, która pozostaje pod opieką tamtejszych cystersów.

Relikwie Krzyża Świętego w krakowskiej Mogile można uczcić m.in. w czasie nabożeństw wielkopostnych, tradycyjnego odpustu z okazji święta Podwyższenia Krzyża Świętego oraz w ramach pierwszopiątkowych całonocnych czuwań, które zainicjowano czterdzieści lat temu – w roku jubileuszu 60-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie.

Sanktuarium w Mogile jest najstarszym i najsłynniejszym w Polsce ośrodkiem kultu Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Cysterskie opactwo w Mogile powstało w XIII wieku. Kult tutejszego wizerunku Jezusa na krzyżu sięga najpewniej czasów króla Kazimierza Wielkiego. Wizerunek Ukrzyżowanego nazywany jest „łaskami słynącym”, o czym świadczą liczne wpisy do sanktuaryjnych ksiąg i wota zostawiane przy krzyżu.

 

KAI, md / Kraków

ZOBACZ TAKŻE