STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / “W KOŁO ARCHIDIECEZJI” – PARAFIA NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA W CHOCZNI

“W koło archidiecezji” – parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Choczni

Dlaczego siostry szarytki są skarbem wspólnoty? Na jakie trzy części dzieli się parafia? W czwartym odcinku wirtualnej wycieczki po archidiecezji przedstawiamy parafię pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Choczni.Pierwsze zapiski o parafii pw. Św. Jana Chrzciciela znajdują się w dokumentach Długosza z 1355 r. Kolejne informacje przekazywały jedynie, że należały do niej drewniane kościoły – jeden spłonął, a drugi został rozebrany w celu wybudowania większego. Parafia od samego początku nosi wezwanie św. Jana Chrzciciela, natomiast później zmieniono je na Narodzenie św. Jana Chrzciciela. W dokumentach nie ma wzmianki o powodzie wyboru takiego patrona.

W połowie lat 70. XIX w. postanowiono, iż trzeba wybudować kościół stały i trwały. W 1880 r. rozpoczęto jego budowę, a już 7 września 1884 kard. Albin Dunajewski konsekrował świątynię. Nie była ona jeszcze do końca wybudowana, gdyż brakowało wieżyczek i chóru, ale mieszkańcy oraz kapłani pragnęli modlić się w swoim kościele.

Kilka lat później do kościoła sprowadzono z Tyrolu trzy piękne, drewniane ołtarze. W ołtarzu głównym widnieje postać nauczającego św. Jana Chrzciciela oraz słuchających go uczniów. Wszystkie te figury rzeźbiono ręcznie. Natomiast ołtarze boczne przedstawiają Matkę Bożą oraz Serce Pana Jezusa. Od 2015 r. ołtarze te, jak i barokowe ambona oraz chrzcielnica (pochodzące z poprzedniego kościoła), są odnawiane.

Na parafię choczańską, która liczy ponad 10 km długości, składają się trzy ważne miejsca: kościół parafialny w Choczni, kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Choczni Górnej oraz kaplica pw. św. Małgorzaty w Kaczynie. Ks. Zbigniew Bizoń, proboszcz parafii, wyznaje, iż w każdej z tych części kapłani chcą być blisko wiernych. W obu kaplicach Eucharystia sprawowana jest w niedziele, święta oraz w pierwsze piątki. W Choczni Górnej odprawiane są również roraty, nabożeństwa różańcowe oraz majówki.

Całą parafię, i jej poszczególne części, cechuje nieustanny dynamizm. Skarbem wspólnoty, jak przyznał ks. Bizoń, są posługujące w Choczni od 1952 r. siostry ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo, popularnie nazywane szarytkami. Obecne w parafii cztery siostry zajmują się chorymi, zakrystią, katechezą oraz gotowaniem w ich domu.

S. Stefania współpracując z zespołem charytatywnym, pomaga chorym, samotnym i rodzinom wielodzietnym z parafii. Zespół prawdopodobnie powstał już 60 lat temu z inicjatywy sióstr. Aktualnie liczy on 14 osób, które mieszkają w różnych częściach parafii, zatem niesione przez nich wsparcie obejmuje wiele osób. Czasem jest to pomoc finansowa, przygotowywanie paczek, zakup węgla lub drewna, lub rzeczy codziennego użytku. W Święta Bożego Narodzenia ponad 60 osób potrzebujących otrzymało paczki. Zespół spotyka się raz w miesiącu, by omówić aktualne potrzeby oraz wspólnie się pomodlić. – Mnie osobiście przynosi dużą radość, jeżeli mogę komuś coś dać. Jeżeli mogę komuś coś ofiarować, nawet czas. Czasami nawet nie jest potrzebna pomoc finansowa, a potrzebny jest czas na rozmowy, że ktoś czuje, że może na kogoś liczyć. I myślę, że to jest najwspanialsze w tym wszystkim – przyznaje Halina Dąbrowska z zespołu charytatywnego.

Posługa wśród chorych i potrzebujących jest kluczową kwestią dla kapłanów oraz s. Stefanii. Ks. Bizoń wspomniał, iż kard. Wojtyła podczas wizytacji w parafii w 1958 r., w notatce wizytacyjnej podziękował ówczesnemu proboszczowi, ks. Adamowi Boguckiemu, za sprowadzenie sióstr szarytek do parafii, których pomoc jest bardzo cenna. – To piękna posługa sióstr szarytek w naszej wspólnocie – kiedy one wychodzą do chorych i biednych – i zespołu charytatywnego, który pod przewodnictwem s. Stefanii tak prężnie działa. Kiedy te osoby, a przede wszystkim siostra, odwiedzają wielu chorych w ciągu miesiąca z pomocą materialną i dobrym słowem. Szarytki są wielkim skarbem naszej wspólnoty parafialnej w Choczni – mówi ks. Bizoń.

Grupami, które gromadzą dzieci i młodzież są Służba Liturgiczna, kółko misyjne, oaza, grupa apostolska oraz Wincentyńska Młodzież Maryjna. Służbę Liturgiczną tworzy ponad 60 ministrantów i lektorów. Służą oni w kościele lub w kaplicach, natomiast Triduum jest czasem, gdy wszyscy spotykają się przy jednym ołtarzu. Do Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej należy ok. 20 dziewcząt. Wraz z s. Marią na sobotnich spotkaniach rozważają Pismo św., poruszają tematy związane z Maryją i przygotowują śpiew na liturgię.

Od 2012 r. małżeństwa i rodziny formują się we wspólnocie rodzin św. Józefa, która aktualnie liczy blisko 50 członków. Ich spotkania odbywają się raz w miesiącu, i składają się na nie wspólny posiłek, dzielenie się codziennymi informacjami, modlitwa oraz formacja. Rodziny uczestniczą również w adoracjach Najświętszego Sakramentu, nabożeństwach medjugorskich, prowadzą różaniec lub drogę krzyżową. Organizują również pikniki rodzinne dla całej parafii oraz w wakacje jeżdżą na swoje rekolekcje. Beata i Tomasz wyjaśniają, że dzięki tej wspólnocie rodziny pomagają sobie nawzajem i mogą na siebie liczyć, a także zbliżają się do Boga i uczą o Nim świadczyć.

Najmłodszą grupę parafialną stanowi Rycerstwo Niepokalanej Marii Panny, którą tworzy już ok. 30 osób. Powstała ona 19 września 2020 r., a jej założycielem jest ks. Michał Kowalcze. Spotkania, które odbywają się raz w tygodniu, opierają się na słowie Bożym i połączone są z konferencją ks. Kowalcze lub osoby zaproszonej. Teresa i Michał dzielą się, że czas spotkań to wzajemne ubogacanie się i budowanie całego życia na Panu Jezusie wraz z Matką Bożą.

Bardzo liczną wspólnotą są róże różańcowe – 5 męskich oraz 24 żeńskich – które modlą się w intencjach parafii i powołań. Nieustanną modlitwę o nowe powołania kapłańskie i zakonne podejmują również kapłani wraz z siostrami w każde pierwsze czwartki i soboty miesiąca. Z parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela wywodzi się dziewięciu księży m.in.: śp. ks. dr Czesław Skowron, ks. dr Tomasz Chmura, ks. prof. Edward Staniek oraz bp Józef Guzdek. Natomiast w zgromadzeniu sióstr miłosierdzia są dwie szarytki pochodzące z choczańskiej parafii.

Zapraszamy do śledzenia nowej serii „W koło archidiecezji”, która ukazuje bogactwo i różnorodność parafii Archidiecezji Krakowskiej – w drugi poniedziałek każdego miesiąca o godz. 20 na kanale YouTube AK.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE