STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / „W ZASIĘGU SŁOWA” – KOMENTARZ NA NIEDZIELĘ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

„W zasięgu Słowa” – komentarz na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego

Życiodajna moc Ducha Świętego sprawia, że spotkanie ze Słowem Bożym nie jest kolejną, zwyczajną lekturą, a relacje z innymi ludźmi nie są sprytnym poszukiwaniem własnej korzyści.

„W zasięgu Słowa” – komentarz na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego

Chociaż liturgiczna uroczystość przypada w konkretnym dniu – właśnie dzisiaj – to tak naprawdę codziennie możemy doświadczać zesłania Ducha Świętego w naszym życiu. Jak to możliwe? Na to pytanie odpowiada kl. Paweł Stawarczyk z roku IV.

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku.

Pełni zdumienia i podziwu mówili: «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże».

MG | WSD AK

ZOBACZ TAKŻE