STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / WYSTAWA „BIERZMOWANIE DZIEJÓW. 40. ROCZNICA I PIELGRZYMKI OJCA ŚWIĘTEGO JAN PAWŁA II DO OJCZYZNY”

Wystawa „Bierzmowanie Dziejów. 40. rocznica I pielgrzymki Ojca Świętego Jan Pawła II do Ojczyzny”

Z okazji 40. rocznicy I pielgrzymki Ojca Świętego do Polski Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie w partnerstwie z Instytutem Pamięci Narodowej, Oddział Kraków oraz Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie przygotował wystawę poświęconą temu bezprecedensowemu wydarzeniu. Wystawa „Bierzmowanie Dziejów. 40. rocznica I pielgrzymki Ojca Świętego Jan Pawła II do Ojczyzny" prezentowana będzie na krakowskich Plantach (od ul. Franciszkańskiej do ul. Poselskiej) do 31 października 2019 roku.

Wystawa „Bierzmowanie Dziejów. 40. rocznica I pielgrzymki Ojca Świętego Jan Pawła II do Ojczyzny”

 

Wizyta papieża miała nie tylko doniosłe znaczenie religijne, ale i społeczne – wpłynęła znacząco na odrodzenie się polskiej wspólnoty. To wydarzenie stało się kamieniem węgielnym przemian politycznych w Polsce. Uruchomiło lawinę procesów wolnościowych, powstałych na bazie pogłębiającego się kryzysu gospodarczego i coraz odważniejszych prób walki o ustrój demokratyczny, a w konsekwencji zapoczątkowało zmiany w całym bloku Europy Środkowo – Wschodniej.

Jan Paweł II zawsze stawał po stronie człowieka, ponad ideologiami. Był autorytetem w kwestiach religijnych a także historycznych, kulturowych, społecznych i politycznych. Wniósł ogromny wkład w pokojowe przemiany w krajach europejskich. Przez cały pontyfikat podejmował inicjatywy na rzecz dialogu i pojednania, upominał się o niezbywalną, autentyczną godność każdego człowieka i polepszenie warunków życia osób w różny sposób wkluczonych.

Pierwsza wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce w roku 1979 wyzwoliła w ludziach odwagę i nadzieję na zmiany w tej części świata.

Na wystawie znalazły się fotografie i dokumenty ze zbiorów IPN Oddział Kraków, zdjęcia niezależnego fotografa amerykańskiego Chucka Fishmana oraz zasoby Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie i Narodowego Archiwum Cyfrowego.

 

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
Fot. Monika Jaracz | Archidiecezja Krakowska

ZOBACZ TAKŻE