STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / WYSTAWA CZASOWA IKON „A SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM”

Wystawa czasowa ikon „A Słowo stało się ciałem”

Od 26 listopada 2022, Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie i Szkoła Ikonopisania „Radruż” Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie zapraszają na wystawę czasową ikon pt. „A Słowo stało się ciałem”.
Korzenie ikony jako fenomenu sztuki religijnej wschodniego chrześcijaństwa tkwią w Piśmie Świętym i Liturgii. Tytuł wystawy jest cytatem z Prologu do Ewangelii Św. Jana:

„A Słowo stało się ciałem

i zamieszkało wśród nas.

I oglądaliśmy Jego chwałę,

chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.”

(J 1.14)

Słowo „ciało” podkreśla namacalną rzeczywistość przyjścia Boga na świat. Jednocześnie Ewangelia wskazuje na „chwałę”, jaką ma Słowo jako Syn Boży. Ikona, która ma swoje źródła we wschodnim chrześcijaństwie jest jednym z najlepszych narzędzi, stworzonych przez Tradycję Kościoła, w świadczeniu o „chwale Bożej”. Taki kierunek studiów nad ikoną pielęgnowany jest w Szkole Ikonopisania „Radruż” Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu. Główną misją Szkoły jest troska o zachowanie właściwego znaczenia ikony – by stawała się widzialną formą modlitwy i służyła lepszemu poznawaniu Boga.

Wybrane do wystawy ikony świadczą o oryginalności i pięknie starożytnej ikony ukraińskiej XV-XVI wieku. Stanowią twórcze odwołanie do tradycji poprzez naukowe naśladowanie starożytnych arcydzieł i żywą kontynuację w pracach absolwentów Szkoły Ikonopisania „Radruż”.

Wystawę „A Słowo stało się ciałem” można będzie oglądać od 26 listopada 2022 do 8 stycznia 2023 w godzinach otwarcia Muzeum Archidiecezjalnego (wtorki-niedziele, godz. 10:00-17:00, ostatnie wejście godz. 16:15), przy ulicy Kanoniczej 19 w Krakowie.

Galeria

ZOBACZ TAKŻE