STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / WYSTAWA CZASOWA IKON „A SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM”

Wystawa czasowa ikon „A Słowo stało się ciałem”

Od 26 listopada 2022, Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie i Szkoła Ikonopisania „Radruż” Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie zapraszają na wystawę czasową ikon pt. „A Słowo stało się ciałem”.

Wystawa czasowa ikon „A Słowo stało się ciałem”

Korzenie ikony jako fenomenu sztuki religijnej wschodniego chrześcijaństwa tkwią w Piśmie Świętym i Liturgii. Tytuł wystawy jest cytatem z Prologu do Ewangelii Św. Jana:

„A Słowo stało się ciałem

i zamieszkało wśród nas.

I oglądaliśmy Jego chwałę,

chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.”

(J 1.14)

Słowo „ciało” podkreśla namacalną rzeczywistość przyjścia Boga na świat. Jednocześnie Ewangelia wskazuje na „chwałę”, jaką ma Słowo jako Syn Boży. Ikona, która ma swoje źródła we wschodnim chrześcijaństwie jest jednym z najlepszych narzędzi, stworzonych przez Tradycję Kościoła, w świadczeniu o „chwale Bożej”. Taki kierunek studiów nad ikoną pielęgnowany jest w Szkole Ikonopisania „Radruż” Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu. Główną misją Szkoły jest troska o zachowanie właściwego znaczenia ikony – by stawała się widzialną formą modlitwy i służyła lepszemu poznawaniu Boga.

Wybrane do wystawy ikony świadczą o oryginalności i pięknie starożytnej ikony ukraińskiej XV-XVI wieku. Stanowią twórcze odwołanie do tradycji poprzez naukowe naśladowanie starożytnych arcydzieł i żywą kontynuację w pracach absolwentów Szkoły Ikonopisania „Radruż”.

Wystawę „A Słowo stało się ciałem” można będzie oglądać od 26 listopada 2022 do 8 stycznia 2023 w godzinach otwarcia Muzeum Archidiecezjalnego (wtorki-niedziele, godz. 10:00-17:00, ostatnie wejście godz. 16:15), przy ulicy Kanoniczej 19 w Krakowie.

Galeria

ZOBACZ TAKŻE