STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ZAPROSZENIE DO OBCHODÓW NIEDZIELI ŚWIĘTEJ RODZINY

Zaproszenie do obchodów Niedzieli Świętej Rodziny

Publikujemy zaproszenie Rady ds. Rodziny KEP do obchodów Niedzieli Świętej Rodziny, która przypada 30 grudnia br. w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu.

Zaproszenie do obchodów Niedzieli Świętej Rodziny

“Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Dobro małżeństwa i rodziny ma kluczowe znaczenie dla przyszłości świata  i Kościoła. Z tego powodu duszpasterstwo rodzin należy do priorytetów działalności zbawczej Kościoła i wymaga nieustannego wysiłku, by nie tylko solidnie przygotowywać do sakramentu małżeństwa, ale również towarzyszyć rodzinom  w rozwoju ich miłości i wiary, a także pomóc w odkryciu ich miejsca w życiu parafii. W te wysiłki Kościoła w Polsce wpisuje się inicjatywa związana z przeżywaniem Niedzieli Świętej Rodziny.

Podczas    380.     Zebrania     Plenarnego     Konferencji     Episkopatu     Polski (Płock, 25-26 IX br.), biskupi zaproponowali, aby Niedziela Świętej Rodziny była dniem modlitw o świętość małżeństw i rodzin oraz dniem odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Chcemy przypomnieć wszystkim o pięknie miłości, którą zostaliśmy obdarowani przez Boga. W przeżywaniu miłości ludzie wierzący otrzymali także szczególną pomoc, którą jest sakrament małżeństwa. Jest on „darem dla uświęcenia  i zbawienia małżonków” oraz „stałym przypomnieniem dla Kościoła tego,  co dokonało się na Krzyżu”, bowiem małżonkowie „wzajemnie dla siebie i dla dzieci są świadkami zbawienia” (papież Franciszek, Amoris laetitia, nr 74).

Jako Rada ds. Rodziny KEP pragniemy zaprosić wszystkich małżonków  do tego, aby w Niedzielę Świętej Rodziny cała rodzina stanęła przed ołtarzem,  by odnowić przyrzeczenia małżeńskie i w ten sposób umocnić więź miłości  w małżeństwie i rodzinie. Prosimy wszystkich duszpasterzy, aby zorganizowali  w parafiach obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich i w homilii zwrócili uwagę wiernych na wartość sakramentalnego małżeństwa. Organizacja i przebieg tego obrzędu zależy od roztropności duszpasterzy, którzy dobrze znają swoje wspólnoty, ponieważ nie powinien on zbytnio wydłużać liturgii, a jednocześnie winien mieć radosny i uroczysty charakter. Należy również unikać sytuacji, które zbytnio akcentowałyby podział na małżeństwa sakramentalne i związki niesakramentalne, gdyż ci, którzy uczestniczą w niedzielnej Mszy świętej to najgorliwsza część naszych parafii. Dla małżeństw sakramentalnych niech to będzie odnowienie i umocnienie,  a dla „oddalonych” niech będzie to okazja do modlitwy, refleksji i jeszcze większej tęsknoty za Bogiem, która towarzyszy każdemu człowiekowi wiary.

Zachęcamy, aby we wszystkich parafiach w Polsce ta niedziela była okazją  do spotkania małżeństw i rodzin ze Świętą Rodziną z Nazaretu. Wszystkich duszpasterzom, osobom konsekrowanym i apostołom świeckim zaangażowanym  w duszpasterstwo rodzin w Polsce dziękuję za wysiłek oraz proszę, byśmy nie tracili gorliwości i nadziei.

Na radosne i pełne wiary przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia wszystkim błogosławię.

Bp Wiesław Śmigiel

Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP

 

Do wykorzystania w parafii załączamy propozycję obrzędu odnowienia przysięgi małżeńskiej wraz z modlitwą wiernych i błogosławieństwem par małżeńskich. Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich Święta rodzina 2018 
Załączamy także propozycję homilii na Niedzielę Świętej Rodziny, opracowaną przez ks. Przemysława Drąga, Dyrektora Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin. Propozycja homilii na Niedzielę Świętej Rodziny 2018 roku

 

 

ZOBACZ TAKŻE