STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ZMARŁ KS. PROF. MICHAŁ DROŻDŻ, DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UPJPII

Zmarł ks. prof. Michał Drożdż, dziekan Wydziału Nauk Społecznych UPJPII

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Ks. prof. dr hab. Michała Drożdża, dziekana Wydziału Nauk Społecznych i dyrektora Akademickiego Centrum Medialnego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Ks. prof. dr hab. Michała Drożdża, dziekana Wydziału Nauk Społecznych i dyrektora Akademickiego Centrum Medialnego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a także autora wielu publikacji z obszaru filozofii nauki, filozofii mediów, teorii mediów i etyki mediów. Wybitnego duchownego, teologa, filozofa, medioznawcę i profesora nauk społecznych, członka Rady Programowej Telewizji Polskiej, zasłużonego pedagoga straciliśmy 15 czerwca 2023 roku.

Ksiądz Profesor urodził się 19 lutego 1958 roku w Nowym Sączu. Po święceniach kapłańskich, które przyjął 22 maja 1983 roku z rąk bpa Jerzego Ablewicza, rozpoczął swoją naukową karierę. Jego wykształcenie obejmuje magisterium z teologii na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz studia na Politechnice Federalnej w Zurychu. Ks. prof. Drożdż zdobył stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii na Uniwersytecie Leopolda Franciszka w Innsbrucku, a w 2007 roku został habilitowany w Uniwersytecie Katolickim w Rużomberku. W 2020 roku otrzymał tytuł profesora nauk społecznych.

Zasłużony dla naszej uczelni, zainicjował i organizował rokrocznie Międzynarodową Konferencję Etyki Mediów. Był nie tylko nauczycielem, ale także dyrektorem Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz kierownikiem Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej. Zasiadał w wielu ważnych organach, takich jak Rada Doskonałości Naukowej na kadencję 2019-2024, Rada Naukowa Konferencji Episkopatu Polski, Rada ds. Mediów Konferencji Episkopatu Polski. Pełnił funkcję delegata ds. mediów Diecezji Tarnowskiej i był przewodniczącym Naczelnego Sądu Dziennikarskiego w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Był współzałożycielem i jednym z wicedyrektorów Radia RDN Małopolska, ówczesnego Radia Dobra Nowina i szefem rady programowej tej rozgłośni diecezjalnej. W 2019 r. został Archidiakonem Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu. W 2020 roku otrzymał Nagrodę – FENIKS Specjalny „Medialny” za znaczący wkład dla mediów katolickich poprzez redakcję serii „Etyka Mediów” w Wydawnictwie Biblos.

Wczoraj, podczas odbywającego się w dniach 12-14 czerwca 2023 r. 395. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Lidzbarku Warmińskim biskupi powołali ks. prof. Michała Drożdża do grona Konsultorów Rady ds. Mediów i Komunikacji Społecznej.

Cała społeczność Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie jest pogrążona w żałobie. Utrata tak wybitnej i inspirującej osoby, jaką był Ks. prof. Michał Drożdż, jest dla nas ogromnym ciosem. Wspominamy jego niezmierzone oddanie pracy naukowej, nieoceniony wkład w rozwój naszej uczelni i niezłomną postawę duchownego. Nie ustawał w swojej pracy nawet mimo ciężkiej choroby.

Prosimy Boga o wieczne światło i odpoczynek dla Jego wiernego sługi. Niech jego dobroć, mądrość i poświęcenie pozostaną z nami jako żywe przesłanie i inspiracja.

UPJP2
ZOBACZ TAKŻE