STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ZMIENIAJCIE ŚWIAT MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO! KOLĘDOWANIE STUDENTÓW Z ARCYBISKUPEM MARKIEM JĘDRASZEWSKIM

Zmieniajcie świat mocą Ducha Świętego! Kolędowanie studentów z arcybiskupem Markiem Jędraszewskim

W krakowskiej Kolegiacie św. Anny odbyło się, połączone z kolędowaniem, akademickie spotkanie opłatkowe z arcybiskupem Markiem Jędraszewskim.

Zmieniajcie świat mocą Ducha Świętego! Kolędowanie studentów z arcybiskupem Markiem Jędraszewskim

Wydarzenie rozpoczęło się odczytaniem Prologu Ewangelii św. Jana. Studenci życzyli metropolicie dużo sił i radości z niesienia światu Dobrej Nowiny, dziękowali za przyjęcie zaproszenia na wspólne kolędowanie i obiecali arcybiskupowi, że się na nich nie zawiedzie.

Metropolita podkreślił, że Boski Logos stał się człowiekiem i zamieszkał pośród nas. Dodał, że Boska Mądrość jest podstawą ludzkiej mądrości, która przez działalność naukową odkrywa tajemnice świata.
– Chrześcijaństwo jest religią Boskiego Logosu, Rozumu, Mądrości. To nie jest irracjonalna wiara, oparta na samych emocjach.

Nawiązując do encykliki Jana Pawła II „Fides et ratio”, zaznaczył, że ludzki duch wznosi się ku górze na dwóch skrzydłach, jakimi są rozum i wiara.
– Nie jesteśmy z ciemnogrodu. Jesteśmy z Światłości. Ponieważ jesteśmy powołani, aby być na obraz i podobieństwo Boże, musimy mieć w sobie coś z tej Mądrości Bożej.

Nowy rok duszpasterski wskazuje, że chrześcijanin ma działać mocą Ducha Świętego. Metropolita ponownie odniósł się do Jana Pawła II. Podkreślił, że w czerwcu minie 40 lat od jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny i niezapomnianej modlitwy o zstąpienie Ducha Świętego na polską ziemię. 3 czerwca Ojciec Święty spotkał się z młodzieżą akademicką, którą zapewnił o swojej miłości. Papież dodał wtedy, że Duch Święty przenika całe ludzkie wnętrze i dzięki temu człowiek może odkryć, kim jest i do czego został powołany.
– Człowiek, który jest otwarty na Boże działanie w sobie jest piękny, szlachetny, odważny i ma oczy dziecka. Trwajcie w takich postawach, rozwijajcie je w sobie, zmieniajcie siebie i świat!

Na zakończenie, arcybiskup wspomniał swoje ostatnie spotkanie z Janem Pawłem II w grudniu 2004 roku. Papież był wtedy bardzo schorowany i z pewnego oddalenia sprawował Mszę św., ale promieniował radością z powodu przebywania razem z młodymi.

FOTORELACJA

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska

Spotkanie opłatkowe duszpasterstw akademickich Krakowa | Abp Marek Jędraszewski, 11.01.2019

ZOBACZ TAKŻE