STRONA GŁÓWNA / KALENDARZ LITURGICZNY / 10 CZERWCA 2019 R.

KALENDARZ LITURGICZNY

10/06/2019

święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła

WEZWANIE:

Dziś rocznica święceń kapłańskich 1995, 2000.

OKRES ZWYKŁY

„Święta Matka Kościół uważa za swój obowiązek obchodzić w czcigodnym wspomnieniu zbawcze dzieło swego Boskiego Oblubieńca przez cały rok w ustalonych dniach. Każdego tygodnia Kościół obchodzi pamiątkę Zmartwychwstania Pańskiego w dniu, który nazwał Pańskim, a raz do roku czci je także razem z Jego błogosławioną Męką na Wielkanoc, w to swoje największe święto.

Z biegiem roku Kościół odsłania całe misterium Chrystusa, począwszy od Wcielenia i Narodzenia aż do Wniebowstąpienia, do dnia Zesłania Ducha Świętego oraz oczekiwania błogosławionej nadziei i przyjścia Pańskiego. W ten sposób, obchodząc misteria Odkupienia, Kościół otwiera bogactwa zbawczych czynów i zasług swojego Pana, tak że one uobecniają się niejako w każdym czasie, aby wierni zetknęli się z nimi i dostąpili łaski zbawienia” (KL, 102).

W dni powszednie okresu zwykłego, o ile nie przypada wspomnienie obowiązkowe, wolno użyć formularza mszalnego z którejkolwiek niedzieli. Można także wykorzystać formularz Mszy św. w różnych potrzebach lub Mszy św. wotywnych, biorąc pod uwagę pożytek wiernych.

 


EUCHARYSTIA I LITURGIA GODZIN:

Of. świąt.: LG t. III, s. 1207. W godz. mn. antt. i pss. z poniedziałku. Psałt. II tyg.
Msza: wł. (w MR na s. 73’), „Chwała”, Pf. własna


LITURGIA SŁOWA:

L. świąt.: Rdz 3, 9-15, 20
Ps 87(86), 1-3. 5-6
Dz 1, 12-14
J 2, 1-11 albo J 19, 25-27


MEMENTO:

† ks. Józef Orawiec (1998)


Kolor szat liturgicznych:

Biały

KALENDARZ LITURGICZNY

<<

>>

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SO
N
ZOBACZ TAKŻE