STRONA GŁÓWNA / MUZYKA KOŚCIELNA

MUZYKA KOŚCIELNA


Z obrzędami chrześcijańskimi zawsze związana była muzyka. Psalmy, hymny i pieśni stanowiące część Biblii, stają się nośnikiem prawd objawionych. Już w Kościele apostolskim śpiew traktowano jako dar Ducha, tak samo jak głoszenie kerygmatu. Kościół nadal otacza opieką wszelkie formy sztuki sakralnej. Przejawia się to także w trosce o zachowanie i powiększanie skarbca muzyki sakralnej.1

Liturgia z natury swej jest nie tylko otwarta na muzykę, lecz wręcz się jej domaga. Muzyka w liturgii nie jest jej „oprawą”, ale integralnie wiąże się z celebracją świętych obrzędów. Może być szczególnym sposobem uczestnictwa w świętych obrzędach, w tajemnicy wiary. Celem muzyki liturgicznej jest chwała Boża i uświęcenie wiernych oraz budowanie wspólnoty wierzących.2

Szczególną troską o formację muzyczną należy otoczyć młode pokolenie. Zachęcamy kompetentne osoby (duchownych i świeckich) do zakładania chórów dziecięcych i młodzieżowych, w których formacja osobowa i chrześcijańska opiera się na muzyce liturgicznej i katechezie mistagogicznej.3

Czytaj treść Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej

_____
1.  Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej, pkt. 4
2.  Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej, pkt. 6
3.  Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej, pkt. 56

 

 

 

 

ZOBACZ TAKŻE