STRONA GŁÓWNA / KOŚCIOŁY / ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY IM. ŚW. S. FAUSTYNY KOWALSKIEJ

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy im. św. s. Faustyny Kowalskiej

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy im. św. s. Faustyny Kowalskiej
ADRES
  ul. Raba Wyżna 435A
    34-721 Raba Wyżna
  tel. 18/ 267 15 20
MAPA

Księża

ks. mgr Adam Kaczor

GODNOŚĆ KOŚCIELNA: Kanonik E.c.
ROK ŚWIĘCEŃ: 1991

FUNKCJA W PARAFII I W DEKANACIE: Rezydent (mieszka na terenie parafii)

ks. mgr Andrzej Duda

ROK ŚWIĘCEŃ: 1991

FUNKCJA W PARAFII I W DEKANACIE: Dyrektor ZOL Caritas w Rabie Wyżnej

Opis parafii

W 1992 r. kilkunastu w większości młodych ludzi z Raby Wyżnej, Sieniawy, Bielanki i Rokicin założyło Stowarzyszenie, którego celem było wybudowanie w Rabie Wyżnej Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Jako ośrodek rehabilitacyjny miał on służyć osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorymi wymagającym leczenia po pobycie w szpitalu. Decyzję swoją oparli na opiniach środowiska medycznego oraz osobistych doświadczeniach w pracy zawodowej i społecznej. Do działania pobudzało ich ewangeliczne wezwanie do troski o chorych i potrzebujących.

Podstawowym zadaniem młodych zapaleńców było pozyskiwanie funduszy na budowę. Wśród wielu życzliwych ludzi na szczególne wyróżnienie zasługuje Ks. Arcybiskup Stanisław Dziwisz, który od samego początku wspierał to dzieło finansowo i moralnie oraz pozyskiwał grono Przyjaciół z zagranicy. Dzięki tym wspaniałym ludziom budowa mogła posuwać się do przodu. Członkowie Stowarzyszenia przez kilka kolejnych lat, nie zrażając się pojawiającymi się trudnościami, konsekwentnie zmierzali do celu.

Gdy budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego zbliżała się do końca, widząc, że prowadzenie tego ośrodka przerastałoby ich możliwości, rozwiązali Stowarzyszenie i jego majątek przekazali Archidiecezji Krakowskiej. Taka decyzja gwarantowała trwanie idei i zrealizowanie celów stojących u początku budowy.

Dnia 19.07.2000 r. Ks. Kardynał Franciszek Macharski wraz z Ks. Arcybiskupem Stanisławem Dziwiszem, w obecności wielu zacnych Gości poświęcili piękny i nowoczesny budynek Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego. Zadanie prowadzenia tego ośrodka przejęła Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Przyjęcie pierwszych pacjentów nastąpiło dnia 5.02.2001 r. W ciągu kilku miesięcy informacja o Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Rabie Wyżnej rozeszła się po całym województwie małopolskim, jak również poza jego granice. Zaczęło napływać wiele wniosków od osób chcących skorzystać z rehabilitacji.

ZOBACZ TAKŻE