STRONA GŁÓWNA / HOMILIE / WYBRAĆ WIĘKSZĄ WOLNOŚĆ: GODNOŚĆ CZŁOWIEKA – NIEZBYWALNYM PRAWEM I FUNDAMENTEM ŁADU SPOŁECZNEGO, GARMOND, POZNAŃ 2007, ​ISBN 978-83-89250-26-1​.
ZOBACZ TAKŻE