STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA / LITURGIA STACYJNA W SANKTUARIUM ŚW. JANA PAWŁA II

Liturgia stacyjna w Sanktuarium św. Jana Pawła II

Liturgia stacyjna w Sanktuarium św. Jana Pawła II
TYP WYDARZENIA: #CiszaDlaKrakowa,
DATA ROZPOCZĘCIA: 21-03-2023 GODZINA: 17:00
PARAFIA: Kraków, Sanktuarium Świętego Jana Pawła II

OPIS WYDARZENIA:

We wtorek, 21 marca o 17.oo, w Sanktuarium św. Jana Pawła II, które jest świątynią stacyjną na wzór rzymskiej bazyliki św. Wawrzyńca in Damaso, zostanie odprawiona liturgia stacyjna.

Bazylika św. Wawrzyńca znajduje się w miejscu dawnego mieszkania papieża Damazego I, który przy pomocy swojego sekretarza, św. Hieronima, zbierał historie o męczennikach. Damazy niezwykłą czcią darzył św. Wawrzyńca, a w swoim domu zbudował na jego cześć kaplicę. Świątynia znajduje się w obrębie renesansowego Palazzo Della Cancelleria.

Sanktuarium św. Jana Pawła II ma dwa poziomy: Kościół relikwii (kościół dolny) oraz kościół górny. Obok świątyni zbudowano wieżę widokową. W głównym ołtarzu dolnego kościoła widnieje obraz przedstawiający Jana Pawła II w otoczeniu  polskich świętych, wyniesionych przez Papieża Polaka na ołtarze. Są to m.in.: Jan z Dukli, Rafał Kalinowski, Kinga, Brat Albert, Królowa Jadwiga, Siostra Faustyna Kowalska, Edyta Stein, Maksymilian Maria Kolbe, bp Józef Pelczar, Siostra Urszula Ledóchowska. Kościół górny ozdobiony jest niezwykłymi mozaikami o. Rupnika.

Duchowość Liturgii stacyjnej koncentruje się wokół trzech elementów. Pierwszy to pokutny charakter celebracji, dzięki któremu można głębiej przeżyć Wielki Post. Uczestnicy „dnia stacyjnego” słuchają Słowa Bożego, trwają na modlitwie, podejmują post, a w czasie celebracji Eucharystii składają ofiarę na potrzebujących. Ci, którzy pielgrzymują do kolejnych kościołów, przebywają również duchową drogę, która zbliża ich do głębszego przeżycia Paschy Pana. Drugim celem jest ukazanie miasta jako „przestrzeni świętej”, bo wierni gromadzą się na liturgii pokutnej w każdej jego dzielnicy. Trzeci aspekt to przybycie biskupa do wspólnoty. Biskup umacnia uczestników Eucharystii w gorliwym podejmowaniu modlitwy, postu, i jałmużny, a jego obecność jest znakiem jedności Kościoła.

ZOBACZ TAKŻE