STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA / MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „CREATIO CONTINUA”

Międzynarodowa Konferencja „Creatio continua”

Międzynarodowa Konferencja „Creatio continua”
DATA ROZPOCZĘCIA: 19-10-2018 GODZINA: 09:00
DATA ZAKOŃCZENIA: 21-10-2018 GODZINA: 12:00
MIEJSCE: Biblioteka UPJPII przy ul. Bobrzyńskiego 10 w Krakowie
ORGANIZATOR: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska w Rzymie, przy współpracy z watykańską Dykasterią ds. Integralnego Rozwoju Człowieka
OPIS WYDARZENIA:

Trzy lata po ogłoszeniu encykliki papieża Franciszka Laudato si, krótko przed Szczytem Klimatycznym ONZ w Katowicach (COP24) Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ze Światowym Ruchem Katolików na Rzecz Środowiska w Rzymie, przy współpracy z watykańską Dykasterią ds. Integralnego Rozwoju Człowieka organizuje w Krakowie Międzynarodową Konferencję Creatio continua, która ma rozpocząć w Polsce wprowadzenie w życie wytycznych i działań Laudato si i skonfrontować idee encykliki z wezwaniem Jana Pawła II do „nawrócenia ekologicznego”.

Dwudniowa Konferencja (19-20 października) będzie miała miejsce w Bibliotece UPJPII przy ul. Bobrzyńskiego 10 na Ruczaju w Krakowie. W piątek 19 października o godz. 11.00 organizatorzy zaplanowali konferencję prasową.

„Chcemy, idąc za Janem Pawłem II, Benedyktem XVI i Franciszkiem, skonfrontować podstawowe tezy etyczne i teologiczne ‘Laudato si’ ze światem ekonomii oraz nauki w trzech sesjach panelowych” – mówią organizatorzy.

Zaproszeni prelegenci spróbują znaleźć odpowiedź m.in. na pytanie, jaka jest relacja podstawowych tez teologicznych z tym, co wynika z zamierzeń i działań światowych ruchów ekologicznych, szczytów klimatycznych, globalnych programów ochrony naturalnego środowiska człowieka.

 

O. Jan Maria Szewek OFMConv

 

Program:

 

PIĄTEK, 19 października 2018 r.

8.00 Rejestracja uczestników 9.00 Powitania, przedstawienie uczestników, otwarcie konferencji: ks. kard. Stanisław Dziwisz

SESJA I: EKOLOGIA I TEOLOGIA

9.30 wprowadzenie do konferencji (15 min): prof. Karol Tarnowski, Stworzenie jako świat przeżywany
9.45 wykład plenarny: (30 min.) prof. John Milbank, Creation, Spirit and Time: For an ecological personalism
10.15 wykład plenarny: ks. dr Witold Kania, Kościół na Górnym Śląsku a ekologia w kontekście COP24
10.45 wprowadzenie do panelu: (15 min.) ks. mitrat prof. Jerzy Tofiluk, Stworzenie w tekstach liturgicznych Kościoła prawosławnego
11.00 przerwa: kawa/herbata, (konferencja prasowa)
11.30 PANEL I: dyskusja z udziałem ks. prof. Andrzeja Pryba, moderator: ks. prof. Robert Woźniak
12.30 obiad SESJA II: EKOLOGIA I OIKONOMIA (oikos–polis–cosmpolis)
13.30 wykład plenarny: Maurice Baron Glasman, Creation, Commodification and Collectivism: Restoring nature as a shared inheritance
14.00 wykład plenarny: dr Krzysztof Mazur, Człowiek, maszyna czy algorytm – kto/co jest siłą twórczą przyszłości? O ekologii informacji w dobie triumfu dataizmu. 14.30 wprowadzenie do panelu: prof. Jerzy Żyżyński, Pieniądz jako narzędzie – człowiek jako przedmiot i podmiot integralnego rozwoju
14.45 przerwa: kawa-herbata
15.15 wprowadzenie do panelu: ks. prof. Maciej Ostrowski, Idea Sacrum i Przyroda. Ekologia na UPJPII
15.30 wprowadzenie do panelu: dr Anna Wajda, Chrześcijańskie nauczanie encykliki Laudato si wobec programów i działań ekologicznych
15.45 PANEL II: dyskusja z udziałem prof. Grzegorza Francuza, moderator: dr Aleksander Temkin;
16.45 podsumowanie dnia: dr Mateusz Piotrowski

SOBOTA, 20 października 2018 r.

SESJA III: EKOLOGIA I OIKONOMIA (ekologia solidarności)

9.00 wykład plenarny: prof. Luigino Bruni, Capitalism as Religion: Economic Prophecy as healing from Idolatry of consumerism and money
9.30 wykład plenarny: dr Joshtrom Isaac Kureethadam, Rediscovering Oikonomy as Caring for Our Common Home: Towards an Ecological Economics
10.00 wprowadzenie do panelu: prof. Marek Rymsza, Inkluzja społeczna przez pracę – dwa modele
10.15 przerwa: kawa-herbata
10.45 wprowadzenie do panelu: dr Stanisław Jaromi OFMConv, Dobro wspólne w naszym wspólnym domu
11.00 wprowadzenie do panelu: prof. Bonawentura Smolka OFM, Zarządzanie: człowiek i ekologia
11.15 wprowadzenie do panelu: prof. Marek Fiałkowski OFMConv, Nawrócenie ekologiczne – postawa szacunku dla życia
11.30 PANEL III – DYSKUSJA, moderator: dr Mateusz Piotrowski
12.30 obiad

SESJA IV: EKOLOGIA I NAUKA O STWORZENIU

13.30 wykład plenarny: Rev. dr Martin Poulsom SDB, Finding a Way: Creation-faith in dialogue with Science
14.00 wykład plenarny: ks. prof. Wojciech Grygiel, Perspektywa ekologiczna w teologii ewolucyjnej
14.30 wprowadzenie do panelu: prof. Zbigniew Mirek, Człowiek drogą ekologii, ekoetyki i ekoteologii
14.45 wprowadzenie do panelu: dr Piotr Graczyk, Katastrofa klimatyczna a polityka
15.00 wprowadzenie do panelu: ks. dr Jacek Meller, Man as co-creator of natural and social environment
15.15 przerwa: kawa-herbata,
15.45 PANEL IV – DYSKUSJA, moderator: Piotr Popiołek 16.45 podsumowanie konferencji: dr Mateusz Piotrowski

Galeria

ZOBACZ TAKŻE