STRONA GŁÓWNA / WYDARZENIA / ROZDANIE NAGRÓD W TRZECIEJ EDYCJI „KONKURSU AKADEMICKIEGO NA PRACE MAGISTERSKIE I LICENCJACKIE Z ZAKRESU PROBLEMATYKI PRO-LIFE”

Rozdanie nagród w trzeciej edycji „Konkursu akademickiego na prace magisterskie i licencjackie z zakresu problematyki pro-life”

Rozdanie nagród w trzeciej edycji „Konkursu akademickiego na prace magisterskie i licencjackie z zakresu problematyki pro-life”
DATA ROZPOCZĘCIA: 23-02-2019 GODZINA: 10:30
DATA ZAKOŃCZENIA: 23-02-2019 GODZINA: 12:30
MIEJSCE: Biblioteka Publiczna w Krakowie przy ul. Rajskiej 1, sala 53
OPIS WYDARZENIA:

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozdanie nagród w trzeciej edycji „Konkursu akademickiego na prace magisterskie i licencjackie z zakresu problematyki pro-life”. Odbędzie się ono 23 lutego 2019 r. w Bibliotece Publicznej w Krakowie przy ul. Rajskiej 1, sala 53. Rozpoczęcie ok. godz. 10:30, przewidywany czas zakończenia: ok. 12:30.

Celem akademickiego konkursu pro-life jest rozwijanie wśród młodzieży akademickiej zainteresowania problematyką ochrony życia człowieka na wszystkich jego etapach, czyli od poczęcia do naturalnej śmierci. To także wyraz poparcia dla badań naukowych nad pedagogiką i psychologią prenatalną, których Polacy są światowymi pionierami oraz zachęta do refleksji nad stanem prawnej ochrony życia człowieka. – Konkurs wpisuje się w misję Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, którą jest pozytywna edukacja pro-life, pokazująca wartość i piękno życia oraz nienaruszalną godność osoby ludzkiej – komentuje Wojciech Zięba, prezes organizacji. – Połączenie rzetelnej edukacji z realną pomocą charytatywną dla matek w ciąży oraz rodzin niepełnosprawnych dzieci buduje wiarygodność obrońców życia – dodaje.

Od początku ogłoszenia konkursu zgłoszono do niego 60 prac magisterskich i dyplomowych. W bieżącej edycji wzięli udział studenci i absolwenci takich kierunków jak: prawo, administracja i polityka publiczna, nauki o rodzinie, filozofia, dziennikarstwo i położnictwo. Nadesłane prace dyplomowe zostały obronione w latach 2017-2018 na uczelniach: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademia Ignatianum w Krakowie, Uniwersytet  Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum.

Laureaci tegorocznej edycji są autorami prac pt.:

  • Problem jakości życia w dyskusji nad dopuszczalnością aborcji
  • Prawno-moralne aspekty ciąży wysokiego ryzyka
  • Prawo rzymskie i kultura antyczna starożytnych wobec dziecka poczętego
  • Polityka ochrony życia dzieci przed narodzeniem w krajach Unii Europejskiej
  • Nowe media w służbie integracji i motywacji osób niepełnosprawnych
  • Opieka nad ciężarną w hospicjum perinatalnym po stwierdzeniu wady letalnej płodu – studium przypadku
  • Niepomyślna diagnoza prenatalna – rola i zadania położnej jako członka zespołu Hospicyjnej Opieki Perinatalnej – studium przypadku

Podczas rozdania nagród laureaci krótko zaprezentują wyniki swoich badań i analiz. Zapewniamy możliwość przeprowadzenia wywiadów i zebrania wypowiedzi. W rozdaniu nagród będą także uczestniczyć Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty, prof. Franciszek Adamski – przewodniczący komisji konkursowej oraz recenzenci prac i członkowie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, które jest organizatorem konkursu.

Raz jeszcze serdecznie zapraszam do udziału w rozdaniu nagród. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania (tel. 664 951 686, e-mail: marcin.nowak@pro-life.pl). Po uroczystości zostanie wydany komunikat i udostępniona relacja fotograficzna.

 

Marcin Nowak, koordynator ds. wolontariatu | Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka

marcin.nowak@pro-life.pl
tel.: 664951686

 

ZOBACZ TAKŻE