AKTUALNOŚCI

| #Karol1920

Św. Jan Paweł II patronem Kalwarii Zebrzydowskiej

W roku 100. urodzin Jana Pawła II, papież Polak zostanie ogłoszony patronem Kalwarii Zebrzydowskiej. Do Urzędu Miasta w Kalwarii Zebrzydowskiej dotarł akt wystawiony przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy Stolicy Apostolskiej. Uroczyste przekazanie dekretu potwierdzającego ten fakt ...

| #Karol1920

„Wojtyła od-czytany”

W roku setnej rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II chcemy wspólnie sięgnąć do literackich dzieł Karola Wojtyły. Muzeum Dom ...

CZYTAJ WIĘCEJ...