STRONA GŁÓWNA / HISTORIA

HISTORIA

Archidiecezja Krakowska to jedna z 14 archidiecezji obrządku łacińskiego w polskim Kościele katolickim ustanowiona w 1925 r.

Według wielu badaczy jest bardzo prawdopodobne, że życie religijne na terenie obecnej Małopolski istniało jeszcze przed rokiem 1000. Diecezja krakowska erygowana w 1000 roku przez papieża Sylwestra II przez wiele wieków ulegała licznym podziałom ze względu na rozbiory Polski (od XI w. Kraków był stolicą Polski i przez wiele wieków drugim po Gnieźnie ośrodkiem kościelnym w Polsce). Należała do:

metropolii gnieźnieńskiej (do 1807 r.)
metropolii lwowskiej (1807 r. – 1818 r.)
metropolii warszawskiej (1818 r. – 1880 r.)
Stolicy Apostolskiej (1880 r. – 1925 r.)
archidiecezja krakowska (od 1925 r.)
metropolia krakowska (od 1992 r.) wraz z diecezjami bielsko-żywiecką, kielecką, tarnowską
W archidiecezji krakowskiej odbyły się 44 synody – ostatni przeprowadził kard. Karol Wojtyła w latach: 1972 r. -1979 r.

Od wieków działają w niej szpitale, bractwa i instytucje charytatywne.

Główna świątynia
Królewska Katedra na Wawelu (Archikatedra)

 

 

ZOBACZ TAKŻE