SAKRAMENTY / BIURO PRASOWE ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

BIURO PRASOWE ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

BIURO PRASOWE ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Adres

ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków
tel.: +48 12 628 82 88
biuroprasowe@diecezja.pl
www.diecezja.pl

Dyrektor Biura Prasowego
ks. Piotr Płaszcz

Polityka prywatności Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej

1. Archidiecezja Krakowska, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Serwis diecezja.pl oraz dokłada wszelkich starań, aby chronić zgromadzone w nim dane oraz wizerunek osób przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

2. Administratorem danych Użytkowników Serwisu jest Archidiecezja Krakowska z siedzibą przy ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków, zwana dalej: „Administratorem”.

3. Dane oraz wizerunek osób mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom kościelnym oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie odrębnych przepisów prawa.

4. Informacje o Użytkownikach strony są przechowywane i przetwarzane przez Archidiecezję Krakowska z zachowaniem środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo Autorskie.

5. Administrator gromadzi dane wyłącznie w celach:
• świadczenia usług drogą elektroniczną,
• pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług.

6. Administrator udostępnia wizerunek osób w celach związanych z relacjonowaniem wydarzeń w Archidiecezji Krakowskiej oraz działalnością Metropolity oraz Biskupów w galeriach zdjęć oraz filmów Archidiecezji Krakowskiej.

7. Administrator stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

8. W przypadku zgłoszenia wniosku o usunięcie Pani/Pana danych osobowych i/lub zdjęć z Serwisu, Administrator dokona ich usunięcia bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Panią/Pana takiego wniosku.

9. Zebrane dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

10. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

11. Użytkownikowi Serwisu przysługują następujące prawa odnośnie przetwarzania jego danych osobowych:
• prawo dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych,
• prawo do sprostowania danych,
• prawo do usunięcia danych,
• prawo do wniesienia skargi do organów właściwych ze względu na ochronę danych osobowych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• prawo do bycia zapomnianym.

12. Oświadczenia i wszelkie korespondencje w zakresie danych osobowych oraz naruszenia prawa do wizerunku proszę kierować na adresy email: biuroprasowe@diecezja.pl i admin@diecezja.pl, lub w formie pisemnej, na adres siedziby Administratora: Biuro Prasowe ul. Franciszkańska 3; 31-004 Kraków z dopiskiem „ochrona danych osobowych”/ „ochrona wizerunku”.

ZOBACZ TAKŻE