STRONA GŁÓWNA / OCHRONA DZIECI I MŁODZIEŻY

OCHRONA DZIECI I MŁODZIEŻY

16 maja 2011 r. Kongregacja Nauki Wiary opublikowała „Okólnik do Konferencji Episkopatów w sprawie opracowania «Wytycznych» dotyczących sposobów postępowania w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec osób niepełnoletnich”. Dokument zobowiązywał Episkopaty całego świata do przygotowania wytycznych w sprawie nadużyć seksualnych duchowieństwa wobec małoletnich. Konferencja Episkopatu Polski uczyniła to już wcześniej wydając stosowne normy 20 czerwca 2009 r. Jednakże po otrzymaniu dokumentu Stolicy Apostolskiej nastąpiła konieczność ich uzupełnienia. Na zebraniu plenarnym KEP 14 marca 2012 r. została przyjęta nowa wersja dokumentu pod nazwą: „Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia”.
8 i 9 października 2013 r. biskupi przyjęli trzy aneksy do „Wytycznych”. Określają one precyzyjne reguły postępowania  w kwestii pomocy ofiarom, dochodzenia wobec kapłanów oskarżanych o akty pedofilii oraz zasady formacji przyszłych kapłanów w zakresie dojrzałości seksualnej oraz profilaktyki wobec zjawiska pedofilii. Przyjęto także nowy dokument pt. „Prewencja nadużyć seksualnych wobec dzieci
i młodzieży i osób niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce”.

W dokumencie nt. prewencji nadużyć seksualnych wobec dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych opisano również zakres kompetencji koordynatora ze strony Episkopatu ds. ochrony dzieci i młodzieży. Biskupi zgromadzeni 22 czerwca 2013 r. w Wieliczce mianowali nim jezuitę o. Adama Żaka. Utworzone zostało także Centrum Ochrony Dziecka działające przy Akademii Ignatianum w Krakowie.
W poszczególnych diecezjach zostali mianowani Delegaci ds. ochrony dzieci i młodzieży. Ich zadaniem jest prowadzenie komisji stałej lub powołanej ad hoc do prowadzenia dochodzenia wstępnego przewidzianego normami Stolicy Apostolskiej i „Wytycznymi” Konferencji Episkopatu Polski. W Archidiecezji Krakowskiej jest to ks. dr Marcin Cholewa.

Delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży w Archidiecezji Krakowskiej

przyjmuje zgłoszenia o fakcie wykorzystania seksualnego przez osobę duchowną

ks. dr Marcin Cholewa
delegat.ochronadziecka@diecezja.pl

+48 724 150 800

Adres zamieszkania
Parafia św. Floriana
ul. Warszawska 1b
31-155 Kraków

 

Duszpasterz pokrzywdzonych z powodu wykorzystania seksualnego małoletnich w Archidiecezji Krakowskiej

pomaga duchowo/duszpastersko ofiarom i ich rodzinom, gdy takiej pomocy sobie życzą

ks. Artur Chłopek 
  duszpasterz.ochronadziecka@diecezja.pl

Adres zamieszkania
Sanktuarium św. Jana Pawła II
ul. Totus Tuus 32,
30-610 Kraków

 

Dokumenty dotyczące ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym

  1. Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia  pobierz PDF 
  2. List Papieża Franciszka do Ludu Bożego (20.08.2018 r.) pobierz PDF

 

Centrum Ochrony Dziecka

Centrum Ochrony Dziecka (zwane dalej COD lub CENTRUM) – jest międzywydziałową jednostką organizacyjną Akademii Ignatianum w Krakowie, powołaną przez Rektora Akademii Ignatianum. Decyzję w tej sprawie podjął na posiedzeniu 4 marca 2014r. rektor i Senat tej uczelni. Instytucja, którą kieruje o. Adam Żak, Koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski, kształci  kadry, m.in. na studiach podyplomowych, opracowuje programy prewencji nadużyć seksualnych. 

Kontakt
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
tel.: +48 785 032 106
+48 12 399 96 67
+48 785 042 123
cod@ignatianum.edu.pl

Strona Internetowa centrum

ZOBACZ TAKŻE
ZOBACZ TAKŻE