STRONA GŁÓWNA / OCHRONA DZIECI I MŁODZIEŻY

OCHRONA DZIECI I MŁODZIEŻY


Gdzie mogą znaleźć pomoc osoby skrzywdzone przestępstwami seksualnymi ich bliscy oraz osoby tworzące wspólnoty parafialne?

Delegaci ds. ochrony dzieci i młodzieży w Archidiecezji Krakowskiej

przyjmują zgłoszenia o fakcie wykorzystania seksualnego przez osobę duchowną lub inne osoby zaangażowane w aktywność wychowawczą, edukacyjną oraz duszpasterską Kościoła

Ks. dr Marcin Cholewa
+48 724 150 800
 delegat.ochronadziecka@diecezja.pl

Parafia św. Floriana
ul. Warszawska 1b
31-155 Kraków

mgr S. Anna Szubrycht
+48 512 339 339
delegatka.ochronadziecka@diecezja.pl

Duszpasterz pokrzywdzonych z powodu wykorzystania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne w Archidiecezji Krakowskiej

pomaga duchowo/duszpastersko pokrzywdzonym i ich rodzinom, gdy takiej pomocy sobie życzą

Ks. Artur Chłopek
  +48 501 080 312
 duszpasterz.ochronadziecka@diecezja.pl

Sanktuarium św. Jana Pawła II
ul. Totus Tuus 32,
30-610 Kraków

Kurator sprawców wykorzystania seksualnego w Archidiecezji Krakowskiej

pomaga duchowo/duszpastersko pokrzywdzonym i ich rodzinom, gdy takiej pomocy sobie życzą

Ks. Franciszek Motyka
kurator.ochronadziecka@diecezja.pl

 

Dokumenty i materiały ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym

Szukam, o Panie, Twojego Oblicza. Wspólnota ze Zranionymi. Dzień Modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego (24.02.2023 r.) Pobierz PDF

Infografiki – Gdzie szukać pomocyPobierz PDF

List delegata i duszpasterza ds. ochrony dzieci młodzieży w Archidiecezji Krakowskiej do Księży Proboszczów (19.10.2019 r.) Pobierz PDF

Motu Proprio Papieża Franciszka Vos estis lux mundi (1.06.2019 r.) Pobierz PDF

Wrażliwość i odpowiedzialność – Słowo biskupów do wiernych (22.05.2019 r.)  Pobierz PDF

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych (18.11.2018 r.)  Pobierz PDF

 List Papieża Franciszka do Ludu Bożego (20.08.2018 r.) Pobierz PDF

Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia. Pobierz PDF

Pomoc dla osób pokrzywdzonych

Zgłoszenie faktu wykorzystania

Kontakt
+ 48 571 805 535 – w czwartki w godzinach 19.00-21.00
 zgloskrzywde@fsj.org.pl

 

Wsparcie duchowe i duszpasterskie

Kontakt
 kontakt@wspolnotazezranionymi.pl

 

 

Telefon wsparcia dla osób zranionych przemocą seksualną (prowadzony przez świeckich profesjonalistów)

 

Kontakt   

800 280 900 w każdy wtorek w godzinach 19 – 22

 

 

 

Grupa wsparcia psychologicznego 

Kontakt   

+48 12 260 75 14  (jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 17.00-20.00)
 biuro@ftrodzinie.pl

 

Poradnia specjalistyczna Fundacji Towarzyszenia Rodzinie  

Kontakt
+48 512 180 000
 biuro@ftrodzinie.pl
ul. Siostry Faustyny 70
31-155 Kraków

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie

Kontakt

 +48 12 421 92 82 – całodobowy numer interwencyjny
ul. Radziwiłłowska 8b
31-026 Kraków

 

 

Wspieranie inicjatyw oraz działań kościelnych służących ochronie małoletnich oraz tworzeniu bezpiecznych środowisk dla dzieci i młodzieży w Kościele i społeczeństwie

Kontakt

+48 506 687 612 (od poniedziałku do piątku,  9.00 – 17.00)
kontakt@fsj.org.pl
Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa

 

Koordynator Fundacji w Archidiecezji Krakowskiej:

Ks. dr Marcin Cholewa
+48 724 150 800
 delegat.ochronadziecka@diecezja.pl

Parafia św. Floriana
ul. Warszawska 1b
31-155 Kraków

 

 Biuro Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży


Kontakt
ks. dr Piotr Studnicki
Biuro Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży
 +48 726 888 112
 ochrona@episkopat.pl
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa, pok. 212

 

Centrum Ochrony Dziecka 

 Kontakt

+48 12 399 96 67
+48 785 032 106
+48 785 042 123
 cod@ignatianum.edu.pl
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków

ZOBACZ TAKŻE